Saistošo noteikumu projekti

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 08.10.2019

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā””

Publicēts 08.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „ Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Publicēts 23.04.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 33 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 23.04.2019

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi””

Publicēts 05.04.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 “„Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību””

Publicēts 05.04.2019

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā””

Publicēts 25.03.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. 50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu””

Publicēts 13.03.2019

“Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā””

Publicēts 12.03.2019

“Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 3. decembra saistošajos noteikumos Nr.59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

Publicēts 12.03.2019

Click to listen highlighted text!