“Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Publicēts 20.08.2021

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Silvijai Strankalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2021. gada 25. septembrim.

Click to listen highlighted text!