Saistošo noteikumu projekti

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”

Publicēts 24.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 1. augusta saistošajos noteikumos Nr.3 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””

Publicēts 22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 “Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

Publicēts 22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

Publicēts 22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā””

Publicēts 22.10.2019

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””

Publicēts 09.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošajos noteikumos Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu””

Publicēts 09.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 2. marta saistošajos noteikumos Nr.82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā””

Publicēts 08.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 08.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 08.10.2019

Click to listen highlighted text!