Saistošo noteikumu projekti

Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknes novadā

Publicēts 18.12.2021

Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 06.12.2021

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā

Publicēts 26.11.2021

Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 26.11.2021

Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 22.11.2021

Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem

Publicēts 22.11.2021

“Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Publicēts 20.08.2021

„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Publicēts 09.07.2021

„Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”

Publicēts 09.07.2021

„Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums”

Publicēts 01.07.2021

Click to listen highlighted text!