Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā

Publicēts 02.03.2022

"Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu.

Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv līdz 2022. gada 11. martam."

Click to listen highlighted text!