Saistošo noteikumu projekti

Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai

Publicēts 10.02.2022

Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

Publicēts 09.02.2022

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību

Publicēts 04.02.2022

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību

Publicēts 04.02.2022

Prasības regulējamā Lubāna ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu

Publicēts 21.01.2022

Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu

Publicēts 21.01.2022

Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām

Publicēts 18.01.2022

Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumiem Rēzeknes novadā

Publicēts 13.01.2022

Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Publicēts 06.01.2022

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā

Publicēts 05.01.2022

Click to listen highlighted text!