„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 05.03.2021

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Intai Greivulei-Locai uz e-pastu inta.greivule@rezeknesnovads.lv līdz 2021. gada 8. martam.

Click to listen highlighted text!