“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 18. jūnija saistošajos noteikumos Nr.65 “Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

Publicēts 05.03.2021

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Intai Greivulei-Locai uz e-pastu inta.greivule@rezeknesnovads.lv līdz 2021.gada 8.martam.

Click to listen highlighted text!