Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu”

Publicēts 05.04.2022

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu.

Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2022. gada 14. aprīlim.

Click to listen highlighted text!