Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”

Publicēts 27.04.2022

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Silvijai Strankalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2022. gada 3. maijam.

Click to listen highlighted text!