Binding Provisions Projects

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 „Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai””

Publicēts 30.08.2023

Saistošo noteikumu “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 „RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apspriešana

Publicēts 04.08.2023

Saistošo noteikumu „Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” projekta apspriešana

Publicēts 02.08.2023

Saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā” projekta apspriešana

Publicēts 02.08.2023

“Amendments to the binding regulations of the municipality of Rēzekne of 6 April 2023 on the budget of the municipality of Rezekne for 2023”

Publicēts 26.06.2023

Discussion of the draft binding regulations “Amendments to the binding Regulation No. 1 of the municipality of Rēzekne of 6 April 2023 — REGULATION of THE MUNICIPALITY OF REZEKNE MUNICIPALITY”

Publicēts 15.06.2023

Amendment to Legislative Regulation No 14 of the municipality of Rēzekne of 2 December 2021 “on the threshold of low-income household income and social aid benefits in the municipality of Rezekne”

Publicēts 23.05.2023

Discussion of the project “on licensed fishing in the territory of Rushon Lake (Rušona), located in THE territory OF the Rēzekne municipality OF Rēzekne”

Publicēts 08.05.2023

On the budget of the municipality of Rezekne for 2023

Publicēts 24.03.2023

Discussion of the draft binding rules “on licensed fishing in Rušona Lake (Rušona)”

Publicēts 09.03.2023

Click to Listen highlighted Text!