Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 „RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apspriešana

Publicēts 16.11.2023

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, Rēzeknes novada pašvaldība publicē saistošo noteikumu “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 „RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projektu un paskaidrojuma rakstu.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina viedokļus par saistošo noteikumu projektu iesniegt līdz 2023. gada 30. novembrim ​ar norādi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 „RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””. Pēc norādītā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

The opinions received on the draft binding rules will be collected and reflected in the explanatory memorandum to the project.

Click to Listen highlighted Text!