Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 19. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam””

Publicēts 09.10.2023

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, Rēzeknes novada pašvaldība publicē saistošo noteikumu “Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” projektu un paskaidrojuma rakstu.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina viedokļus par saistošo noteikumu projektu iesniegt līdz 2023. gada 16. oktobrim plkst. 16.30, nosūtot tos uz e-pasta adresi saistosie.viedokli@rezeknesnovads.lv ​ar norādi “Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 19. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam””. Pēc norādītā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

The opinions received on the draft binding rules will be collected and reflected in the explanatory memorandum to the project.

Click to Listen highlighted Text!