Saistošo noteikumu projekti

Saistošo noteikumu “Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu” projekta apspriešana

Publicēts 21.02.2024

Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”

Publicēts 23.01.2024

Saistošo noteikumu “Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” projekta apspriešana

Publicēts 27.12.2023

Saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā” projekta apspriešana

Publicēts 27.12.2023

Saistošo noteikumu “Par interešu izglītības programmu licencēšanu” projekta apspriešana

Publicēts 29.11.2023

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 15.septembra saistošajos noteikumos Nr.58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” projekta apspriešana

Publicēts 27.11.2023

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 „RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apspriešana

Publicēts 16.11.2023

Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 19. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam””

Publicēts 09.10.2023

Saistošo noteikumu “Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” projekta apspriešana

Publicēts 26.09.2023

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr.11  „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” izdošanu

Publicēts 07.09.2023

Click to listen highlighted text!