Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 15.septembra saistošajos noteikumos Nr.58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” projekta apspriešana

Publicēts 27.11.2023

Saistošo noteikumu "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 15. septembra saistošajos noteikumos Nr. 58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”" projekta apspriešana

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, Rēzeknes novada pašvaldība publicē saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 15. septembra saistošajos noteikumos Nr. 58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” projektu un paskaidrojuma rakstu.

Rēzeknes novada pašvaldība aicina viedokļus par saistošo noteikumu projektu iesniegt līdz 2023. gada 12. decembrim plkst. 16.30 ​ar norādi “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 15. septembra saistošajos noteikumos Nr. 58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā””. Pēc norādītā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

Saņemtie viedokļi par saistošo noteikumu projektu tiks apkopoti un atspoguļoti projekta paskaidrojuma rakstā.

Click to listen highlighted text!