Būvniecība

Pieteikšanās un veidlapas Rēzeknes novada Būvvaldes pakalpojumu saņemšanai atrodas vienotā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Akts par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, atsevišķu darbu pieņemšana

AtbildīgaisBūvvalde
VeidlapasIesniegums BIS sistēmā
Īss aprakstsBūvniecības ieceres atbilstības vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts), kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem izvērtēšana.
Ja būvniecības iecere atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, Būvvalde pieņem lēmumu par būvniecības ieceri - izdod būvatļauju ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem vai veic atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Projektēšanas nosacījumos norāda -  ar ko būvprojekts ir skaņojums, kā arī institūcijas (arī inženiertīklu īpašniekus), no kurām ir jāsaņem tehniskie noteikumi un jāsaskaņo būvprojekts.
Ja būvniecības iecere nav atbilstoša pašvaldības teritorijas plānojumam un attiecīgās teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem, tiek izsniegts pamatots rakstisks atteikums izsniegt būvatļauju vai veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Būvatļaujas ar nosacījumiem saņemšana

AtbildīgaisBūvvalde
VeidlapasIesniegums BIS sistēmā
Īss aprakstsPasūtītājs iesniedz iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā, ja mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.
Būvvalde pieņem lēmumu par izmaiņām būvatļaujā. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai būves īpašnieks.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Būvatļaujas pārreģistrācija

AtbildīgaisBūvvalde
VeidlapasIesniegums BIS sistēmā
Īss aprakstsPasūtītājs iesniedz iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā, ja mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs. Ja mainās pasūtītājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.
Būvvalde pieņem lēmumu par izmaiņām būvatļaujā. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai būves īpašnieks.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv
Click to listen highlighted text!