Personas tiesības

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPēc pieprasījuma tiek sniegta informācija par iesnieguma/sūdzības/priekšlikuma pieņemšanu un izskatīšanu. Pakalpojuma saņemšanas soļi
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pašvaldības dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPēc pieprasījuma tiek atkārtoti izsniegts Rēzeknes novada domes, domes pastāvīgās komitejas un/vai komisijas sēdes protokola izraksts un/vai lēmums. Pakalpojuma saņemšanas soļi
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu, sniedzot atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam, Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšanas tiek sagatavoti un nosūtīti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai un izsniegšanai pieprasītājam. Pakalpojuma saņemšanas soļi
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu, sniedzot atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam, Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšanas tiek sagatavoti un nosūtīti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai un izsniegšanai pieprasītājam. Pakalpojuma saņemšanas soļi
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pašvaldības arhīvu informācijas sniegšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldībā pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti Rēzeknes novada pašvaldības Arhīva fondos esošie dokumentu atvasinājumi. Sagatavotie dokumenti tiek nosūtīti adresātam pa pastu vai saņemti klātienē Rēzeknes novada pašvaldībā. Pakalpojuma saņemšanas soļi
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPēc pieprasījuma tiek sniegta vispārīga informācija un/vai konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem Pakalpojuma saņemšanas soļi
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas organizēšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
Veidlapas
Īss aprakstsLai tiktos ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieci vai izpilddirektoru, nepieciešams iepriekš pierakstīties.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv
Click to listen highlighted text!