Personas tiesības

Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPakalpojums paredz priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai vispārīga lūguma iesniegšanu pašvaldībai, tādējādi dodot iespēju personas līdzdalībai valsts pārvaldē. Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.
Pakalpojuma saņemšanas iespējas

1. Klātiene, pasts, e-pasts
Iesniegumu pašvaldībai var iesniegt klātienē pašvaldības centrālajā pārvaldē vai jebkurā apvienības pārvaldes teritoriālajā vienībā – pagastā (Viļānu pilsētā), pa pastu (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) vai e-pastu info@rezeknesnovads.lv.
2. E-adrese
Tāpat iedzīvotāji ir aicināti izmantot mūsdienīgu un ērtu rīku saziņai ar valsts iestādēm, proti, oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi. E-adrese ir veids, kādā privātpersonas, izmantojot portālu Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu saraksti ar valsts iestādēm. Ja izveidosiet e-adresi, valsts iestādēm turpmāk būs pienākums Jums visas vēstules sūtīt uz e-adresi. Iespēja autentificēties būs ar kādu no kvalificētiem identifikācija līdzekļiem: eParaksts mobile, eParaksts, eID.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Informācijas sniegšana par iesnieguma virzību

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPēc pieprasījuma tiek sniegta informācija par iesnieguma/sūdzības/priekšlikuma pieņemšanu un izskatīšanu.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pašvaldības dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss apraksts1. Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu saņemšana.
2. Atkārtota domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izraksta / lēmuma, arī tad, ja tie jau nodoti glabāšanā pašvaldības arhīvā un pašvaldības Arhīva fondos esošo dokumentu atvasinājumu, tajā skaitā arī izziņu izsniegšana.
3. Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās pašvaldības telpās.
4. Atkārtotu domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu / lēmumu, arī pašvaldības arhīvā nodoto protokola izrakstu / lēmumu, arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.Pēc pieprasījuma tiek atkārtoti izsniegts Rēzeknes novada domes, domes pastāvīgās komitejas un/vai komisijas sēdes protokola izraksts un/vai lēmums, arī tādā gadījumā, ja domes pastāvīgās komitejas un/vai komisijas sēdes protokola izraksts un/vai lēmums ir nodots glabāšanā pašvaldības iestādes arhīvā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu, sniedzot atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam, Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšanas tiek sagatavoti un nosūtīti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai un izsniegšanai pieprasītājam.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu, sniedzot atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam, Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšanas tiek sagatavoti un nosūtīti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai un izsniegšanai pieprasītājam.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Pašvaldības arhīvu informācijas sniegšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss apraksts1. Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu saņemšana.
2. Atkārtota domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izraksta / lēmuma, arī tad, ja tie jau nodoti glabāšanā pašvaldības arhīvā un pašvaldības Arhīva fondos esošo dokumentu atvasinājumu, tajā skaitā arī izziņu izsniegšana.
3. Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, personai var iepazīties ar pašvaldības domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokoliem un lēmuma pašvaldības telpās, izņemot tajos iekļauto informāciju, kura ir aizsargājama saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.
4. Atkārtotu domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu / lēmumu, arī pašvaldības arhīvā nodoto protokola izrakstu / lēmumu, arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPēc pieprasījuma tiek sniegta vispārīga informācija un/vai konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas organizēšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
KontakinformācijāSaskaņojot pieņemšanas laiku var ar Juridiskās un lietvedības nodaļas vecāko lietvedi pa telefonu +37164622238
Īss aprakstsLai tiktos ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieci, izpilddirektoru vai izpilddirektora vietnieku, nepieciešams iepriekš pierakstīties.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv
Click to listen highlighted text!