Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu – koku ciršanu Audriņu pagastā

Publicēts: 07.02.2023

Atjaunots: 08.02.2023

Sludinājums

Audriņu pagasta pārvaldē ir saņemts iesniegums mājas Rēzeknes ielā 4 iedzīvotāju ar lūgumu atļaut nozāģēt Audriņu ciemā Rēzeknes ielā 4 mājas pagalmā esošos divus kokus. Koki ir bīstami, jo ir nokaltuši vai daļēji nokaltuši un apdraud iedzīvotājus, kā arī ņemot vērā koku augstumu, atrodas bīstami tuvu mājai. Koki atrodas uz īpašuma ar kadastra Nr. 78420040195. Vēstuli parakstījuši 14 cilvēki no 14 dzīvokļiem (kopā ēkā 18 dzīvokļi) - “Rēzeknes iela 4” iedzīvotāji.

Atrašanās vietaKoku sugaKoka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm)Skaits
78420040195
Rēzeknes iela 4
Vītols 53 cm
1
78420040195
Rēzeknes iela 4
Bumbieris28 cm1
Kopā2

Ievērojot pagasta iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli attiecībā uz šo koku zāģēšanu vai saglabāšanu. Iesniegumi un ieteikumi tiks pieņemti laika posmā no 08.02.2023 līdz 21.02.2023, telefoniski vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldē, Krasuhas ielā 1A, k-1, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, pie lietvedes, tel: 64628241.

Pēc viedokļu apkopošanas, Audriņu pagasta pārvalde rīkosies saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 3.marta saistošajiem noteikumiem Nr.36 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Click to listen highlighted text!