2019. GADS

Uzņēmējdarbības tendences Rēzeknes novadā 2019. gadā (info: Lursoft)

Pagājušajā gadā Latvijā turpinājies darbs pie uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, kādu iemeslu dēļ ilgāku laika posmu pastāvējuši bez lemtspējīgas valdes u.c. gadījumos, kas liecina par to, ka tā īpašniekiem nav nolūka attīstīt savu biznesu.
Tā rezultātā 2018. gadā uzstādīti jauni likvidēto uzņēmumu rekordi. Pēc Lursoft pētījuma datiem, pagājušajā gadā Latvijā reģistrēti 10 660 jauni uzņēmumi, kamēr likvidēti – 20 746. Salīdzinot ar 2017. gadu, pērn jauno uzņēmumu skaits audzis par 4,41%, kamēr likvidēto – par 25,89%.
Atšķirībā no kopējās dinamikas valstī, Rēzeknes novadā pērn nav bijis strauja likvidēto uzņēmumu skaita kāpuma. Tieši otrādi, salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, pērn tas pat samazinājies un 2018. gadā jaunreģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits bijis praktiski vienāds. Līdzīgu situāciju uzrāda arī šī gada situācija, jo līdz pētījuma sagatavošanas brīdim 2019. gadā Rēzeknes novadā no jauna reģistrēti tikpat uzņēmumu, cik šajā periodā likvidēti.
Visvairāk jaunu uzņēmumu novadā reģistrēti 2012. gadā, kad to skaits gada laikā pietuvojās 100 jaunu uzņēmumu atzīmei.
Kopumā pēdējo desmit gadu laikā Rēzeknes novadā reģistrēti 620 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 488, kas nozīmē, ka faktiski šo gadu laikā uzņēmumu skaits novadā palielinājies par 132 komersantiem.


Šobrīd kopumā Rēzeknes novadā reģistrēti 1695 uzņēmumi, no kuriem 54,04% ir zemnieku saimniecības, bet vēl 33,75% - sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Jāpiebilst, ka 46 Rēzeknes novadā reģistrētiem uzņēmumiem patlaban ir apturēta saimnieciskā darbība, no kuriem 12 komersantiem – uzsākts likvidācijas process.
Izpētot, kuras uzņēmējdarbības nozares ir populārākās starp Rēzeknes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem, priekšplānā izvirzījusies lauksaimniecība, kas guvusi ievērojamu pārsvaru starp TOP 5 populārākajām nozarēm. Aiz tās seko tirdzniecība, kravu pārvadājumu pakalpojumi un mežizstrāde.
Populārākās uzņēmējdarbības nozares Rēzeknes novadā:
1. Jauktā lauksaimniecība;
2. Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;
3. Mazumtirdzniecība;
4. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
5. Mežizstrāde.
Lursoft statistikas dati liecina, ka no visiem Rēzeknes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem 59 komersantu pamatkapitālā ir ieguldīti ārvalstu investoru līdzekļi. To vidū lielākais ir RSEZ SIA “LEAX Rēzekne”, kas pērn apgrozīja 19,96 milj.EUR, un kura lielākais kapitāldaļu turētājs (93,4%) ir zviedru LEAX Group AB.
Kopējais ārvalstu pārstāvju ieguldījums Rēzeknes novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos sastāda 1,16 milj.EUR, kas to pēc uzkrāto tiešo ārvalstu investīciju kopsummas starp visām Latvijas pašvaldībām ierindo 60. vietā līdztekus Pārgaujas un Mālpils novadiem.
Vairāk nekā pusi, t.i., 631,23 tūkst.EUR no uzkrātajām ārvalstu tiešajām investīcijām devuši pārstāvji no Vācijas, vēl 208,43 tūkst.EUR – no Krievijas un 196,42 tūkst.EUR – no Zviedrijas. Kopumā ārvalstu investīcijas Rēzeknes novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos ieguldījuši pārstāvji no 17 valstīm.
Kāpuši apgrozījuma rādītāji
Lursoft pētījuma dati atklāj, ka pagājušajā gadā gan kopējais, gan arī vidējais apgrozījums uz vienu uzņēmumu Rēzeknes novadā uzrādījis pieaugumu.
Gada laikā novadā reģistrēto uzņēmumu kopējais apgrozījums palielinājies par 14,05%, sasniedzot 162,4 milj.EUR, savukārt vidējais rādītājs uz vienu uzņēmumu audzis par 17,7%, pieaugot līdz 33,71 tūkst.EUR.
Pēc vidējā apgrozījuma krituma 2017. gadā, pērn rādītājs ne tikai uzrādījis kāpumu, bet arī pārsniedzis 2016.gada rezultātu.
No visiem Rēzeknes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri iesnieguši pārskatus par 2018. gadu, 21,41% komersantu pārskatos norādījuši, ka pērn nav guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības, t.i., ka to apgrozījums 2018. gadā bijis 0 eiro. Tikmēr 51,72% uzņēmumu apgrozījums gada laikā palielinājies.

Kopš 2001. gada uzņēmums ar lielāko apgrozījumu Rēzeknes novadā ir RSEZ SIA “VEREMS”. Gada laikā uzņēmums kāpinājis apgrozījumu par 14,08%, rādītājam palielinoties līdz 37,42 milj.EUR. Kā norādīts publicētajā vadības ziņojumā, RSEZ SIA “VEREMS” 2018. gadā turpināja saplākšņu ražošanas apjoma kāpumu, gada laikā salīmējot 47,17 m3 saplākšņu, kā arī saražojot lobīto finieri pārdošanai saistītajiem uzņēmumiem. Tiek prognozēts, ka 2019. gadā RSEZ SIA “VEREMS” saglabās sasniegtos ražošanas apjomus.
Otrajā vietā esošā RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” apgrozījums 2018. gadā piedzīvojis 5,50% kāpumu un palielinājies līdz 19,96 milj.EUR. Pagājušajā gadā uzņēmums investējis virpošanas, frēzēšanas un caurvilces darbagaldu iegādē ar mērķi palielināt uzņēmuma ražošanas jaudu un uzlabot ražošanas procesus. Pieejamajā gada pārskatā arī teikts, ka RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” uzsācis modernu iekārtu iegādi ražošanas grupas izveidei, kas ražos detaļas vieglo automobiļu transmisijām. 95,9% no uzņēmuma ieņēmumiem 2018. gadā veidojis eksports.
Starp TOP 5 sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem visstraujākais apgrozījuma pieaugums gada laikā bijis Sakstagala pagasta zemnieku saimniecībai “VIRŠI AG”. Gada laikā uzņēmuma apgrozījums dubultojies, palielinoties līdz 7,32 milj.EUR.
Apgrozījuma, peļņas, darbinieku skaita un samaksāto nodokļu apjoma pieaugums raksturo AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība” darbību 2018. gadā. Aizvadītajā gadā uzņēmums realizēja 98 tūkst.m3 apaļkoku, veica mežizstrādes un mežsaimnieciskos pakalpojumus, gada laikā apgrozot 6,07 milj.EUR. Gada laikā tas ir kāpums par 43,80%. Pēc iepriekšējos gados gūtajiem zaudējumiem 2018.gads uzņēmumam nesis peļņu, tai sasniedzot 331,78 tūkst.EUR pēc nodokļu nomaksas. Šādu pozitīvu rezultātu galvenokārt sniegusi mežizstrādes kokmateriālu sortimentu strauji pieaugošās realizācijas cenas, kā arī resursu ilgtermiņa fonda, kam gada laikā būtiski pieauga vērtība, iegāde gada sākumā.
Rēzeknes novada lielāko uzņēmumu TOP 5 sarakstu noslēdz 2006. gadā dibinātā SIA “Latgales taras kompānija” ar 2018. gadā apgrozītiem 4,08 milj.EUR. Gada laikā apgrozījums kāpis par 39,23%. Gada pārskatā teikts, ka pagājušajā gadā veiktas investīcijas jaunā ražošanas tehnoloģijā, kā arī izgatavota un 2019. gada sākumā ieviesta tehnoloģiskā līnija tievās taras pārstrādei. Tāpat arī izremontēts angārs līnijai, iegādāta jauna moduļu māja, lai paplašinātu asināšanas telpas, un iegādātas arī divas jaunas zāģlentu asināšanas iekārtas.
Rēzeknes novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2018. gadā:
1. RSEZ SIA “VEREMS”: 37,42 milj.EUR;
2. RSEZ SIA “LEAX Rēzekne”: 19,96 milj.EUR;
3. Sakstagala pagasta ZS “VIRŠI AG”: 7,32 milj.EUR;
4. AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība”: 6,07 milj.EUR;
5. SIA “Latgales taras kompānija”: 4,08 milj.EUR.
Kopējā peļņa augusi par 14,5%
Līdz ar apgrozījuma kāpumu augusi arī Rēzeknes novadā reģistrēto uzņēmumu peļņa. Lursoft aprēķinājis, ka novadā esošie uzņēmumi 2018. gadā nopelnījuši 17,51 milj.EUR jeb par 14,52% vairāk nekā 2017. gadā, savukārt vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu pērn sasniegusi 374 eiro.
Ar peļņu pagājušajā gadā strādājuši 298 uzņēmumi (gadu iepriekš tāds bijis 241 uzņēmums), savukārt 29 uzņēmumiem, kas reģistrēti Rēzeknes novadā, peļņa 2018. gadā pārsniegusi 100 tūkst.EUR. Jāpiebilst, ka no visiem Rēzeknes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri pagājušajā gadā guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības un kuri strādājuši ar pozitīvu rezultātu, 73,95% uzņēmumu izdevies gada laikā savu peļņas rezultātu uzlabot.

Lielāko pelnītāju priekšgalā starp novadā reģistrētajiem uzņēmumiem atrodas RSEZ SIA “VEREMS” ar pērn nopelnītiem 6,97 milj.EUR. Salīdzinot ar 2017. gadu, uzņēmuma peļņa 2018. gadā sarukusi par 13,92%. Vēl ievērojamāks peļņas kritums 2018. gadā skāris RSEZ SIA “LEAX Rēzekne”, kas pērn nopelnījis 1,16 milj.EUR, bet vēl gadu iepriekš tā peļņa bijusi 2,29 milj.EUR
Līdz ar apgrozījuma dubultošanos 2018. gadā strauji palielinājusies Sakstagala pagasta zemnieku saimniecības “VIRŠI AG” peļņa, kas pieaugusi par 180,06% un veidojusi 966,71 tūkst.EUR pēc nodokļu nomaksas.
Vēl straujāks peļņas kāpums bijis 1995. gadā reģistrētajai SIA “Baibiņa”, kas pēc 2017. gadā nopelnītiem 131,05 tūkst.EUR pērn guvusi 601,11 tūkst.EUR lielu peļņu, kuru paredzēts atstāt nesadalītu. Atšķirībā no peļņas, SIA “Baibiņa” apgrozījums pagājušajā gadā samazinājies par 5,74%, noslīdot līdz 3,49 milj.EUR, uzņēmumu ierindojot 8. vietā starp Rēzeknes novadā reģistrētajiem uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 2018. gadā.
Lielāko pelnītāju sarakstu Rēzeknes novadā 2018. gadā noslēdz Arsenijam Gerasimovam piederošā SIA “Luna Baltica”, kas pērn sasniegusi 518 tūkst.EUR peļņu.
Rēzeknes novada lielākie uzņēmumi pēc peļņas 2018. gadā:
1. RSEZ SIA “VEREMS”: 6,97 milj.EUR
2. RSEZ SIA “LEAX Rēzekne”: 1,16 milj.EUR;
3. Sakstagala pagasta ZS “VIRŠI AG”: 0,97 milj.EUR;
4. SIA “Baibiņa”: 0,6 milj.EUR;
5. SIA “Luna Baltica: 0,52 milj.EUR.
Nodarbināto skaits turpinājis pieaugt
Lai arī vidējais nodarbināto skaits novadā reģistrētajos uzņēmumos pēdējos gados saglabājies nemainīgs un katrā uzņēmumā vidēji tiek nodarbināti 2 strādājošie, kopējais darbinieku skaits novada uzņēmumos turpinājis pieaugt.
Lursoft aprēķinājis, ka 2018. gadā Rēzeknes novadā reģistrētie uzņēmumi ar darba vietām nodrošinājuši 3242 darbiniekus, kas ir par 4,41% vairāk nekā gadu iepriekš.
No visiem novada uzņēmumiem 69 firmas ar darba vietām nodrošinājušas katra vismaz 10 strādājošos. Gadu iepriekš tādi bijuši 56 uzņēmumi. Pēc Lursoft aprēķiniem, trešdaļā no visiem novada uzņēmumiem, kuri iesnieguši savus pārskatus un pērn guvuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības, darbinieku skaits 2018. gadā pieaudzis.

Lielāko darba devēju saraksta priekšgalā atrodami uzņēmumi, kuri iekļuvuši arī lielāko pelnītāju un uzņēmumu ar lielāko apgrozījumu sarakstos. Proti, pirmajā vietā ar 343 darbiniekiem, kas ir par 11 vairāk nekā 2017. gadā, izvirzījies RSEZ SIA “VEREMS”. Tikmēr RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” nodarbināto skaits gada laikā audzis pat par 36 strādājošajiem, pērn uzņēmumā esot nodarbinātiem jau 224 cilvēkiem.
Viens no novada lielākajiem pelnītājiem – SIA “Baibiņa” – aizvadītajā gadā bija darba devējs 90 darbiniekiem (+2, salīdzinot ar 2017. gadu), savukārt būvniecības uzņēmumā SIA “ASKO AS” bijuši nodarbināti 87 darbinieki, par 22 vairāk nekā gadu iepriekš. Jānorāda, ka darbinieku skaits audzis arī SIA “Latgales taras kompānija”, tam gada laikā palielinoties par 28,81% un sasniedzot jau 76 nodarbinātos.
Rēzeknes novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2018. gadā:
1. RSEZ SIA “VEREMS”: 343 darbinieki;
2. RSEZ SIA “LEAX Rēzekne”: 224 darbinieki;
3. SIA “Baibiņa”: 90 darbinieki;
4. SIA “ASKO AS”: 87 darbinieki;
5. SIA “Latgales taras kompānija”: 76 darbinieki.
Samaksāto nodokļu apjoms palielinājies par 19,98%
Valsts ieņēmumu dienesta sniegtā informācija liecina, ka 2018. gadā VID administrētajos nodokļos uzņēmumi samaksājuši 7,17 miljardus eiro, no kuriem 2,33 miljardus eiro veido valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 1,24 miljardu eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn Latvijas uzņēmumu samaksāto nodokļu apjoms palielinājies par 9,13%.
Vēl straujāk kāpis Rēzeknes novadā reģistrēto uzņēmumu kopējais nodokļu apjoms. Balstoties uz VID sniegtajiem datiem, novadā reģistrētie uzņēmumi pērn valsts kopbudžetā samaksājuši 10,51 milj.EUR jeb par 19,98% vairāk nekā gadu iepriekš.
Aizvadītajā gadā novadā bijuši 16 uzņēmumi, kuri gada laikā VID administrētajos nodokļos valsts kopbudžetā samaksājuši vairāk nekā 100 tūkst.EUR, tikmēr gadu iepriekš tādi bija 14 komersanti.

Pētījuma dati parāda, ka samaksāto nodokļu apjoms audzis visiem TOP 5 sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem. Piemēram, RSEZ SIA “VEREMS”, kas pagājušajā gadā valsts kopbudžetā nodokļos samaksāja 2,61 milj.EUR, pieaugums veidojis 5,59%, savukārt sadzīves atkritumu savācēja un apglabāšanas poligona apsaimniekotāja SIA “ALAAS” samaksāto VID administrēto nodokļu kopapjoms audzis par 23,35%, sasniedzot 798,06 tūkst.EUR, bet RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” – pat par 38,70%. VID sniegtā informācija liecina, ka uzņēmums valsts kopbudžetā nodokļos aizvadītajā gadā samaksājis 612,29 tūkst.EUR. SIA “Ludzas mežrūpniecības saimniecība samaksāto nodokļu apjoms palielinājies līdz 471,03 tūkst.EUR (+25,66%), bet SIA “Latgales taras kompānija” – līdz 368,32 tūkst.EUR (+23,59%).
Rēzeknes novada lielākie nodokļu maksātāji pēc 2018. gadā samaksātās kopējās nodokļu summas valsts budžetā:
1. RSEZ SIA “VEREMS”: 2611,32 tūkst.EUR;
2. SIA “ALAAS”: 798,06 tūkst.EUR;
3. RSEZ SIA “LEAX Rēzekne”: 612,29 tūkst.EUR;
4. SIA “Ludzas mežrūpniecības saimniecība: 471,03 tūkst.EUR;
5. SIA “Latgales taras kompānija”: 368,32 tūkst.EUR.
*Dati par Rēzeknes novada uzņēmumiem aprēķināti uz 17.07.2019.
**Vidējie rādītāji aprēķināti, izmantojot vidējo mediānu.
*** Informācijas avots datiem par uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem – Valsts ieņēmumu dienests

Click to listen highlighted text!