Pamata budžeta un speciālā budžeta norēķinu konti:

Pamata budžets
A/S Swedbank
LV56HABA0551026407356
HABALV22
A/S SEB banka
LV21UNLA0050016695434
UNLALV2X
A/S DNB banka
LV19RIKO0002013195963
RIKOLV2X
A/S Citadele banka
LV27PARX0012602660002
PARXLV22
Speciālais budžets – autoceļu uzturēšanas līdzekļiSpeciālais budžets – dabas resursu nodoklis
A/S Citadele banka
LV54PARX0012602660001
PARXLV22
A/S DNB banka
LV75RIKO0002013277405
RIKOLV2X
Click to listen highlighted text!