Aktualitātes

25.07.2022

Paziņojums par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Rēzeknes novada dome 21.07.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 762 "Par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma gala redakcijas apstiprināšanu un

Lasīt vairāk

25.07.2022

Veikta investīcijas plānu aktualizācija

Rēzeknes novada domes sēdē 2022. gada 21.jūlijā tika pieņemts lēmums Nr. 818 Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju

Lasīt vairāk

09.06.2022

Paziņojums par Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Ar Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 2. jūnija lēmumu Nr.604 (prot. Nr.16, 7.§) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek

Lasīt vairāk

14.03.2022

Veikta Investīcijas plānu aktualizācija

Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē 2022. gada 10.martā tika pieņemts lēmums Nr. 257 Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju

Lasīt vairāk

23.12.2021

Viļānu apvienības iedzīvotāju ievērībai – iespēja sniegt priekšlikumus sava īpašuma Funkcionālā zonējuma maiņai

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka Rēzeknes novada dome 2021. gada 23. septembra sēdē pieņēma lēmumu “Par Viļānu novada pašvaldības domes

Lasīt vairāk

06.12.2021

Veikta Investīcijas plānu aktualizācija

Rēzeknes novada domes sēdē 2021. gada 2.decembrī tika pieņemts lēmums Nr. 167 Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju

Lasīt vairāk

12.11.2021

Aicinām iesaistīties Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē!

Uzsākot attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada pašvaldība aicina ikvienu izmantot sabiedrības līdzdalības* iespēju un līdzdarboties ilgtspējīgas

Lasīt vairāk

11.11.2021

Izstrādāts Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Īstenošanas uzraudzības pārskats par 2019. un 2020.gadu

Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam (https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/attistiba-un-planosana/attistibas-programma-2019-2025-gadam/) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas paredz veicamos pasākumus, uzdevumus un

Lasīt vairāk

05.10.2021

Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi

Rēzeknes novada pagaidu administrācija  2021. gada 30. septembrī pieņēma lēmumus par grozījumiem iepriekš apstiprinātajos domes lēmumos, kas saistīti ar Rēzeknes

Lasīt vairāk

29.09.2021

Informācija par izstrādes posmā esošo bijušā Viļānu novada teritorijas plānojumu

Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācija 2021. gada 23. septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par Viļānu novada pašvaldības domes 2018. gada

Lasīt vairāk

06.08.2021

Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns

Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas sēdē 2021. gada 5.augustā tika pieņemts lēmums Par Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025.

Lasīt vairāk

11.05.2021

Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam izstrādes uzsākšanu

2021. gada 6. maijā Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumus par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!