Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programma 2023.-2029. gadam Rīcības un investīciju plāns

01.12.2023

Local government

Rēzeknes novada dome 2023. gada 23. novembra ārkārtas sēdē apstiprināja aktualizēto Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programmas 2023. - 2029. gadam  Rēzeknes novada Rīcības un investīciju plānu.

Aktualizācija  ir saistīta ar jaunu projektu pievienošanu:

  • “Publiskās ārtelpas attīstība Rēzeknes novada Ančupānu kartodromā (pievienots pie rīcības virziena RV12. “Publiskā ārtelpa”, uzdevuma U12.1. “Attīstīt drošu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu publisko ārtelpu” ar kārtas numuru 37);
  • “Inovatīvas pieejas integrēšana ilgtspējīga tūrisma attīstībā, izmantojot vienotu ES bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas politiku (“Innovative approaches to sustainable tourism through a unified EU biodiversity conservation policy” – angl.)” (pievienots pie rīcības virziena RV14. “Pārvalde un sadarbība”, uzdevuma U14.1. “Attīstīt efektīvu pašvaldības darbu” ar kārtas numuru 10).

Aktualizētā versija pieejama Rēzeknes novada mājaslapā: https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/attistiba-un-planosana/attistibas-planosanas-dokumenti/attistibas-programma-2023-2029-gadam/ and teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27209

Click to Listen highlighted Text!