Maltas the association of the association calls for the owners of buildings (slums) not registered in the Land Register to be referenced!

Ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem drošu un sakārtotu apkārtējo vidi, kā arī panākt vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Rēzeknes novada pašvaldība ‘’Maltas apvienības pārvalde’’ aicina atsaukties degradēto būvju, kas atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajiem zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem:
78880150269 (‘’Vītoliņi’’, Gušči, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads),
78880040368 (‘’Kārkliņi’’, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads),
78880140193 (‘’Neļķītes’’, Silmala, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads),
78880030274 (Tiskādi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads) potenciālos īpašniekus!!!
Minētās būves (grausti) nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, to piederība nav zināma!
Ja degradēto būvju saimnieki nepieteiksies, Maltas apvienības pārvalde lems par graustu turpmāko likteni!
Informāciju lūgums sniegt līdz š. g. 30. jūlijam Maltas apvienības pārvaldei: tālr. 64644844, mob.t.-28223706 (zemes lietu speciāliste M. Borisova), e-pasts: info@silmala.lv , korespondencei: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.

Click to Listen highlighted Text!