Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (25.01.2024.)

Publicēts: 23.01.2024

Atjaunots: 05.02.2024

REZEKNE MUNICIPALITY COUNCIL
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS
AGENDA
2024. gada 25. janvārī
(Rēzeknē, plkst. 10.05)

  1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr.21 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam” izdošanu.
  2. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V.V. Viļānos.
  3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A.R. Rikavas pagastā.
  4. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu D.R. Rikavas pagastā.
  5. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu M.T. Stružānu pagastā.
  6. Dienesta ziņojums par DI projekta ietvaros izveidoto pakalpojumu turpmāko darbību.
  7. Informatīvais jautājums par finansiālo atbalstu biedrībai "Viedokļu līderu skola".
Click to Listen highlighted Text!