In the municipality of Rezekne, voters will be able to transfer the voice to the site OF THE CULTURAL house OF Viļānu.

Vilani Culture House

14. In the Saeima elections, voters will be able to vote in any polling station in Latvia or abroad. On the day of the election, on 1 October, the stations will be open at 7.00 to 20.00 Voters who won't be able to vote on the election day will be able to put their voice in storage for three days in a week of election, but only 66 poles in Latvia.

In Rēzekne municipality, the voice can be transferred to storage at No. 729 (1 TP5T cultural house, cultural area 2, Viļāni).

Putting voice in storage will be possible

  • Monday, 26 September, from 17.00 to 20.00,
  • Thursday, 29 September, from 9.00 to 12.00,
  • Friday, 30 September, from 10.00 to 16.00.

The electorate, who will have given his voice in storage, will be able to rethink and vote on the day of election, on 1 October. In this case, the vote in storage will not be co-counted.

Iespēja nodot balsi glabāšanā vēlētājiem tiks piedāvāta arī vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Nacionālo biedrību kultūras namā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 97, jau iepriekš minētajā laikā.   

Click to Listen highlighted Text!