Aktualitātes “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” projektā

15.11.2022

Projects

2022. gada  15. jūnijā starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par projekta Maltas Increase in Energy Efficiency of Children and Youth Centre Nr. 4.2.2.0/21/A/030 īstenošanu. Rēzeknes novada pašvaldībai vēl ir apstiprināti trīs energoefektivitātes paaugstināšanas projekti sekojošiem objektiem – Lendžu administratīvās ēkas, t.sk., kultūras nama ēkā, Rēznas pamatskolas ēkai un Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunajai ēkai.

Lai šos pašvaldībai apstiprinātos energoefektivitātes projektus varētu īstenot, Rēzeknes novada pašvaldība jau otro reizi izsludināja iepirkumu četriem pašvaldības objektiem, tai skaitā objektam – Maltas bērnu un jauniešu centra ēkai, ar mērķi noskaidrot būvuzņēmējus, kas veiks plānotos būvdarbus objektos. Šoreiz tika izsludināts atklāts konkurss “Rēzeknes novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2022/19).

Diemžēl, jau otro reizi neviens būvnieks nav iesniedzis savu finanšu piedāvājumu un izrādījis interesi veikt “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” projektā paredzētos būvdarbus.

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta Maltas bērnu un jauniešu centra ēkā  kopējais budžets ir 221 422,59 EUR, un tajā paredzēti šādi būvdarbi, saskaņā ar energosertifikātu:

  • insulation of exterior walls, including window and door openings;
  • insulation of the attic, including parapet insulation;
  • replacement of existing glass structures against new windows, including the fitting of windows with air-inlet valves, exterior door replacement;
  • warming of foundations;
  • improvement of lighting system;
  • cleaning, arranging the existing ventilation shaft and channels.

In the near future, the municipality will launch procurement for a third time to be able to successfully implement the project within the specified deadlines.

Sagatavoja: projekta vadītājas Irina Orlovska un Alīda Jasmane

"Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai"

Click to Listen highlighted Text!