Binding rules

Category
Date of issue
Status
Search by keyword
Select
Clear Clear
Date of issue of the rules 06.04.2023
Number 1
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr.7 (2023), Nr.10 (2023), Nr.15 (2023), Nr.38 (2024)
Consolidated version (last date) 26.06.2024.
Izsludināšanas datums published - announced 18.04.2023
Date of entry into force 01.05.2023.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis” Nr. 75 laidiens: 18.04.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/75.29
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/341174-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 01.06.2023
Number No. 4
Izsludināšanas datums published - 09.06.2023
Date of entry into force 10.06.2023
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis” release: 09.06. 2023, No 111, Official Publication No 2023/111 .40
Valid valid until 31.12 2030.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/342483-par-licenceto-makskeresanu-rezeknes-novada-feimanu-pagasta-teritorija-esosa-rusona-ezera-rusona-dala
Document
Date of issue of the rules 15.06.2023
Number 5
Izsludināšanas datums published - 30.06.2023.
Date of entry into force 01.07.2023.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis”, Nr.125B, laidiens: 30.06.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/125B.3
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/343334-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2021-gada-2-decembra-saistosajos-noteikumos-nr-14-par-maznodrosinatas-majsaimniecibas
Document
Date of issue of the rules 17.09.2009
Number No. 5
Refinement date 19.11.2009.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 72
Consolidated version (last date) 29.05.2012.
Izsludināšanas datums published - published on 22.02.2010.
Date of entry into force 23.02.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (01)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 01.03.2012
Number No. 72
Izsludināšanas datums published - published 28.05.2012
Date of entry into force 29.05.2012
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.07.2023
Number 7
Izsludināšanas datums published - 24.07.2023.
Date of entry into force 01.08.2023.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis”, Nr.140, laidiens: 24.07. 2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/140.10
Valid Not in force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/343967-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 12.08.2021
Number No. 7
Izsludināšanas datums published - 12.10.2021.
Date of entry into force 01.09.2021.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 07.09.2023
Number 8
Izsludināšanas datums published - 11.09.2023.
Date of entry into force 12.09.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 175, 11.09.2023.OP numurs: 2023/175.19
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345354-par-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-un-transporta-izdevumu-atlidzinasanas-kartibu-izglitojamajiem-rezeknes-novada
Document
Date of issue of the rules 07.09.2023
Number 9
Izsludināšanas datums published - 11.09.2023.
Date of entry into force 12.09.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 175, 11.09.2023.OP numurs: 2023/175.20
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345355-par-edinasanas-pakalpojuma-maksas-atvieglojumiem-rezeknes-novada-pasvaldibas-izglitibas-iestades
Document
Date of issue of the rules 07.09.2023
Number 10
Izsludināšanas datums published - 11.09.2023.
Date of entry into force 12.09.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 175, 11.09.2023.OP numurs: 2023/175.21
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345356-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 30.09.2021
Number 11.
Refinement date 21.10.2021.
The provisions of which were amended or declared invalid -
Izsludināšanas datums published - 29.10.2021.
Date of entry into force 30.10.2021.
Publication source in the press newspaper “Rezekne Ambassador” No. 83 (12184)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.01.2018
Number No. 12.
Refinement date 15.02.2018.
Izsludināšanas datums published - published 23.02.2018.
Date of entry into force 24.02.2018.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (51)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 21.09.2023
Number 12
Izsludināšanas datums published - 26.09.2023.
Date of entry into force 27.09.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 186, 26.09.2023. OP numurs: 2023/186.15
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345778-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-17-marta-saistosajos-noteikumos-nr-39-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma
Document
Date of issue of the rules 19.10.2023
Number 13
Izsludināšanas datums published - 25.10.2023.
Date of entry into force 26.10.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 207, 25.10.2023. OP numurs: 2023/207.15
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/346704-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-2-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Document
Date of issue of the rules 02.11.2023
Number 14
Izsludināšanas datums published - 07.11.2023.
Date of entry into force 08.11.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 216, 07.11.2023.OP numurs: 2023/216.17
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/347114-par-pasvaldibas-galvojumu-studiju-kredita-un-studejosa-kredita-sanemsanai
Document
Date of issue of the rules 02.12.2021
Number 14
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr.23 (2022) Nr.5 (2023)
Consolidated version (last date) 01.07.2023.
Izsludināšanas datums published - 30.12.2021.
Date of entry into force 01.01.2022
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 8 (78)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.01.2022.
Number No. 23.
Izsludināšanas datums published - 10.02.2022.
Date of entry into force 11.02.2022
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 10.02.2022., No. 29, Official Publication No 2022/29 .20
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 21.12.2023
Number 15
Izsludināšanas datums published - izsludināti 28.12.2023
Date of entry into force 29.12.2023., izņemot 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. apakš-punktu, kas stājās spēkā 01.01.2024
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2023.OP numurs: 2023/250.37
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/348709-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 21.12.2023
Number 16
Refinement date 18.01.2024.
Izsludināšanas datums published - 08.02.2024.
Date of entry into force 09.02.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 28, 08.02.2024. OP numurs: 2024/28.12
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/349680-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-15-septembra-saistosajos-noteikumos-nr-58-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu
Document
Date of issue of the rules 16.12.2021
Number No. 16.
Izsludināšanas datums published - 30.12.2021.
Date of entry into force 31.12.2021.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 8 (78)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 16.12.2021
Number No. 17
Refinement date 03.02.2022
Izsludināšanas datums published - 01.03.2022.
Date of entry into force 02.03.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 01.03.2022., No. 42, official publications No 2022/42 .8
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 16.12.2021
Number No. 18.
Consolidated version (last date) 20.01.2021.
Izsludināšanas datums published - 23.02.2022.
Date of entry into force 24.02.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 23.02.2022., No. 38, Official Publication No 2022/38 .11
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.01.2024
Number 19
Izsludināšanas datums published - 23.01.2024.
Date of entry into force 24.01.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2024.OP numurs: 2024/16.6
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/349270-par-saistoso-noteikumu-atzisanu-par-speku-zaudejusiem
Document
Date of issue of the rules 18.01.2024
Number 20
Refinement date 07.03.2024.
Izsludināšanas datums published - izsludināti 04.04.2024.
Date of entry into force 05.04.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 66, 04.04.2024.OP numurs: 2024/66.40
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/350916-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-noteikumi-rezeknes-novada
Document
Date of issue of the rules 01.02.2024
Number 21
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr. 23 (2024), Nr. 33 (2024), Nr. 39 (2024)
Consolidated version (last date) 26.06.2024
Izsludināšanas datums published - 07.02.2024.
Date of entry into force 08.02.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 27, 07.02.2024. OP numurs: 2024/27.23
Valid spēkā esoši līdz 01.01.2025.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/349632-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-budzetu-2024-gadam
Document
Date of issue of the rules 01.02.2024
Number 22
Izsludināšanas datums published - 09.02.2024.
Date of entry into force 10.02.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, Nr. 29, 09.02.2024. OP numurs: 2024/29.25
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/349694-rezeknes-novada-ozolaines-pagasta-pleiksnu-ciema-teritorijas-lokalplanojuma-teritorijas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi-un
Document
Date of issue of the rules 20.01.2022
Number No. 22.
Refinement date 17.02.2022.
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr. 29 (2024)
Consolidated version (last date) 23.04.2024.
Izsludināšanas datums published - 25.02.2022.
Date of entry into force 26.02.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis: 25.02.2022., No. 40, Official Publication No 2022/40 .22
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/330276-kartiba-kada-tiek-izsniegta-atlauja-vina-raudzeto-dzerienu-vai-parejo-alkoholisko-dzerienu-razosanai
Document
Date of issue of the rules 21.03.2024
Number 23
Izsludināšanas datums published - izsludināti 26.03.2024.
Date of entry into force 27.03.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 61, 26.03.2024. OP numurs: 2024/61.8
Valid spēkā esoši līdz 01.01.2025.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/350709-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2024-gada-1-februara-saistosajos-noteikumos-nr-21-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Document
Date of issue of the rules 21.03.2024
Number 24
Refinement date 20.06.2024.
Izsludināšanas datums published - izsludināti 02.07.2024.
Date of entry into force 03.07.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 126, 02.07.2024.OP numurs: 2024/126.21
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/353205-par-teritoriju-un-buvju-uzturesanu-rezeknes-novada
Document
Date of issue of the rules 20.01.2022
Number No. 25
Izsludināšanas datums published - 02.02.2022.
Date of entry into force 03.02.2022.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis” release: 02.02.2022., No. 23, official publications No 2022/23 .14
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 21.03.2024
Number 25
Refinement date 20.06.2024.
Izsludināšanas datums published - Publicēti 08.07.2024.
Date of entry into force 09.07.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 130, 08.07.2024.OP numurs: 2024/130.21
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/353396-rezeknes-novada-kapsetu-darbibas-un-uzturesanas-noteikumi%20
Document
Date of issue of the rules 20.01.2022
Number No. 26.
Izsludināšanas datums published - 02.02.2022
Date of entry into force 03.02.2022.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis” release: 02.02.2022., No. 23, official publications No 2022/23 .14
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 21.03.2024
Number 26
Izsludināšanas datums published - izsludināti 26.03.2024
Date of entry into force 27.03.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 61, 26.03.2024. OP numurs: 2024/61.9
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/350711-par-kartibu-kada-pasvaldiba-piedalas-pasvaldibas-nozimes-cela-vai-ielas-buvnieciba-un-uzturesana
Document
Date of issue of the rules 21.03.2024
Number 27
Izsludināšanas datums published - izsludināti 26.03.2024
Date of entry into force 27.03.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 61, 26.03.2024. OP numurs: 2024/61.10
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/350710-par-rezeknes-novada-simboliku-un-tas-izmantosanu
Document
Date of issue of the rules 03.02.2022
Number No. 28
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 45 (2022)
Izsludināšanas datums published - 01.03.2022.
Date of entry into force 02.03.2022
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 01.03.2022., No. 42, Official Publication No 2022/42 .9
Valid In force
Document
Number No. 45.
Izsludināšanas datums published - 13.05.2022.
Date of entry into force 14.05.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 13.05.2022., No. 92, Official Publication No 2022/92 .15
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.04.2024
Number 28
Refinement date 16.05.2024
Izsludināšanas datums published - 17.05.2024
Date of entry into force 18.05.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 95, 17.05.2024.OP numurs: 2024/95.14
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/352055-par-socialajam-garantijam-pedagogiem-rezeknes-novada
Document
Date of issue of the rules 18.04.2024
Number 29
Izsludināšanas datums published - izsludināti 22.04.2024.
Date of entry into force 23.04.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 78, 22.04.2024.OP numurs: 2024/78.6
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/351384-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-20-janvara-saistosajos-noteikumos-nr-22-kartiba-kada-tiek-izsniegta
Document
Date of issue of the rules 03.02.2022
Number No. 29
Izsludināšanas datums published - 28.02.2022.
Date of entry into force 01.03.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 28.02.2022., No. 41, Official Publication No 2022/41 .25
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.04.2024
Number 30
Izsludināšanas datums published - izsludināti 22.04.2024.
Date of entry into force 23.04.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 78, 22.04.2024.OP numurs: 2024/78.7
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/351385-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-3-marta-saistosajos-noteikumos-nr-36-par-koku-cirsanu-arpus-meza-rezeknes
Document
G
Date of issue of the rules 18.04.2024
Number 31
Izsludināšanas datums published - izsludināti 21.05.2024.
Date of entry into force 22.05.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 97, 21.05.2024. OP numurs: 2024/97.11
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/352090-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-19-maija-saistosajos-noteikumos-nr-50-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu
Document
Date of issue of the rules 03.02.2022
Number 31
Refinement date 17.03.2022.
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr. 46 (2022) atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr. 20 (2024)
Consolidated version (last date) 04.06.2022.
Izsludināšanas datums published - 28.03.2022
Date of entry into force 29.03.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 28.03.2022., No. 61, Official Publication No 2022/61 .5
Valid spēkā neesoši 05.04.2024.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/331081-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-noteikumi-rezeknes-novada
Document
Number 46
Izsludināšanas datums published - 03.06.2022
Date of entry into force 04.06.2022.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis” release: 03.06.2022., No. 46, official publications No 2022/107 .15
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.06.2010
Number No. 32
Izsludināšanas datums published - published on 13.9.2010.
Date of entry into force 14.09.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.04.2024
Number 32
Izsludināšanas datums published - 21.05.2024.
Date of entry into force 22.05.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 97, 21.05.2024. OP numurs: 2024/97.12
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/352089-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-19-maija-saistosajos-noteikumos-nr-51-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu
Document
Date of issue of the rules 03.02.2022
Number No. 32
Izsludināšanas datums published - 10.02.2022.
Date of entry into force 11.02.2022
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 10.02.2022., No. 29, Official Publication No 2022/29 .21
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 02.05.2024
Number 33
Izsludināšanas datums published - izsludināti 17.05.2024.
Date of entry into force 18.05.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 95, 17.05.2024. OP numurs: 2024/95.15
Valid spēkā esoši līdz 01.01.2025.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/352048-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2024-gada-1-februara-saistosajos-noteikumos-nr-21-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Document
Date of issue of the rules 17.02.2022
Number No. 33
Izsludināšanas datums published - 15.03.2022.
Date of entry into force 16.03.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 15.03.2022., No. 52, Official Publication No 2022/52 .19
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.02.2022
Number No. 34
Izsludināšanas datums published - 17.03.2022.
Date of entry into force 01.07.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis: 17.03.2022., No. 54, Official Publication No 2022/54 .13
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 02.07.2024
Number 34
Refinement date 20.06.2024.
Izsludināšanas datums published - 27.06.2024.
Date of entry into force 28.06.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 123, 27.06.2024.OP numurs: 2024/123.36
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/353052-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-brivpratigas-iniciativas-pabalstiem
Document
Date of issue of the rules 03.03.2022
Number No. 36.
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr.30 (2024)
Consolidated version (last date) 23.04.2024.
Izsludināšanas datums published - 28.03.2022.
Date of entry into force 29.03.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 28.03.2022., No. 61, Official Publication No 2022/61 .6
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/331087-par-koku-cirsanu-arpus-meza-rezeknes-novada
Document
Date of issue of the rules 20.06.2024
Number 37
Izsludināšanas datums published - izsludināti 28.06.2024.
Date of entry into force 29.06.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 124, 28.06.2024.OP numurs: 2024/124.48
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/353162-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-19-maija-saistosajos-noteikumos-nr-50-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu
Document
Date of issue of the rules 17.03.2022
Number No. 38.
Refinement date Date of clarification - 21.04 .2022
Izsludināšanas datums published - 13.05.2022.
Date of entry into force 14.05.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 13.05.2022., No. 92, Official Publication No 2022/92 .14
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.06.2024
Number 38
Izsludināšanas datums published - izsludināti 25.06.2024.
Date of entry into force 26.06.2024.26.06.2024., izņemot 1.1. apakšpunktu, kas stājās spēkā 01.08.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 121, 25.06.2024.OP numurs: 2024/121.14
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/353002-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 02.09.2010
Number No. 39
Izsludināšanas datums published - published on 13.9.2010.
Date of entry into force 14.09.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.03.2022
Number No. 39.
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr.12 (2023)
Consolidated version (last date) 27.09.2023.
Izsludināšanas datums published - 29.03.2022.
Date of entry into force 30.03.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis: 29.03.2022., No. 62, Official Publication No 2022/62 .7
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/331120-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanu-daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-energoefektivitates-pasakumu
Document
Date of issue of the rules 20.06.2024
Number 39
Izsludināšanas datums published - izsludināti 25.06.2024.
Date of entry into force 26.06.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 121, 25.06.2024.OP numurs: 2024/121.15
Valid spēkā esoši līdz 01.01.2025.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/353003-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2024-gada-1-februara-saistosajos-noteikumos-nr-21-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Document
Date of issue of the rules 04.07.2024
Number 40
Izsludināšanas datums published - Publicēti 08.07.2024.
Date of entry into force 09.07.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 130, 08.07.2024.OP numurs: 2024/130.22
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/353435-rezeknes-novada-iedzivotaju-padomes-nolikums%20
Document
Date of issue of the rules 19.05.2022
Number 49
Refinement date 17.11.2022.
Izsludināšanas datums published - 25.11.2022.
Date of entry into force 01.01.2023.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis”
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 19.05.2022
Number 50
Refinement date 21.07.2022.
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr. 31 (2024), Nr.37 (2024)
Consolidated version (last date) 29.06.2024.
Izsludināšanas datums published - 26.08.2022
Date of entry into force 27.08.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis: 26.08.2022., No. 165, Official Publication No 2022/165 .14
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/334987-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-rezeknes-novada
Document
Date of issue of the rules 19.05.2022
Number 51
Refinement date 21.07.2022
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr. 32 (2024)
Consolidated version (last date) 22.05.2024.
Izsludināšanas datums published - 23.08.2022
Date of entry into force 24.08.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 23.08.2022., No. 162, Official Publication No 2022/162 .4
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/334921-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-rezeknes-novada
Document
Date of issue of the rules 15.09.2022
Number 58
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr. 62 (2022), Nr.16 (2023)
Consolidated version (last date) 09.02.2024.
Izsludināšanas datums published - 19.10.2022.
Date of entry into force 20.10.2022.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 19.10.2022., Nr. 203, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/203.11
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/336454-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-rezeknes-novada
Document
Number 62
Izsludināšanas datums published - 02.12.2022.
Date of entry into force 03.12.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 02.12.2022., No 234, Official Publication No 2022/234 .30
Document
Date of issue of the rules 03.11.2022
Number No. 60
Izsludināšanas datums published - 10.11.2022.
Date of entry into force 11.11.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis: 10.11.2022., No. 219, Official Publication No 2022/219 .2
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.11.2022
Number 62
Izsludināšanas datums published - 02.12.2022.
Date of entry into force 03.12.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 02.12.2022., No 234, Official Publication No 2022/234 .30
Document
Date of issue of the rules 11.09.2020
Number No. 68.
Izsludināšanas datums signed - signed 06.08.2020.
Date of entry into force 11.09.2020.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 3 (68)
Valid In force
Document
Number No. 74
Date of entry into force 15.02.2021
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 06.09.2012
Number No. 87
Izsludināšanas datums published - signed 06.09.2012 published 13.11.2012.
Date of entry into force 07.09.2012
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 01.07.2021
Number No. 1.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 6 (2021) No 10 (2021) No 12 (2021) No 20 (2021) No 55 (2022)
Consolidated version (last date) 01.01.2023.
Izsludināšanas datums signed - 01.07.2021.
Date of entry into force 02.07.2021.
Valid invalid from 01.05.2023
Document
Date of issue of the rules 21.10.2021.
Number 12.
Refinement date -
The provisions of which were amended or declared invalid -
Consolidated version (last date) -
Izsludināšanas datums signed - 21.10.2021.
Date of entry into force 22.10.2021.
Publication source in the press -
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 03.04.2014.
Number No. 26
Izsludināšanas datums published - signed on 03.04.2014.
Date of entry into force 04.04.2014.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 19.06.2014.
Number No. 32
Izsludināšanas datums published - signed 19.06.2014
Date of entry into force 20.06.2014.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.06.2010.
Number No. 33
Izsludināšanas datums published - signed -17.06 .2010. published -13.09 .2010.
Date of entry into force 18.06.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 04.09.2014.
Number No. 36
Izsludināšanas datums published - signed - 04.09.2014
Date of entry into force 05.09.2014.
Valid In force
Document
(
Date of issue of the rules 19.09.2019.
Number No. 44.
Izsludināšanas datums published - signed 19.09.2019.
Date of entry into force 20.09.2019.
Valid Not in force from 2021.02.07.
Document
Date of issue of the rules 02.04.2020.
Number No. 61.
Izsludināšanas datums published - signed 02.04.2020.
Date of entry into force 03.04.2020.
Valid Not in force from 2021.02.07.
Document
Date of issue of the rules 07.01.2016.
Number No. 62
Izsludināšanas datums published - signed on 07.01.2016.
Date of entry into force 08.01.2016.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 21.01.2016.
Number No. 64
Izsludināšanas datums published - signed 21.01.2016
Date of entry into force 22.01.2016.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.10.2016.
Number No. 74
Izsludināšanas datums published - signed 20.10.2016
Date of entry into force 21.10.2016.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 05.01.2017.
Number No. 79.
Izsludināšanas datums published - signed 05.01.2017.
Date of entry into force 06.01.2017.
Valid existing
Document
Date of issue of the rules 02.03.2017.
Number No. 83
Izsludināšanas datums published - signed on 02.03.2017.
Date of entry into force 03.03.2017.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.07.2017.
Number No. 1
The provisions of which were amended or declared invalid amended by: No 5 (2017), No 7 (2017), No 21 (2018) No 41 (2019) No 44 (2019) No 61 (2020) No 81 (2021)
Consolidated version (last date) 06.05.2021.
Izsludināšanas datums published - signed on 20.07.2017.
Date of entry into force 21.07.2017.
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 05.09.2013.
Number No. 5
Izsludināšanas datums published - signed 05.09.2013 published 26.9.2013.
Date of entry into force 06.09.2013.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 4 (20)
Valid Not in force from 2021.01.07.
Document
Date of issue of the rules 05.10.2017.
Number No. 7.
Izsludināšanas datums published - signed 05.10.2017.
Date of entry into force 06.10.2017.
Valid Not in force from 2021.02.07.
Document
Date of issue of the rules 01.11.2018.
Number No. 21.
Izsludināšanas datums published - signed on 01.11.2018.
Date of entry into force 02.11.2018.
Publication source in the press Paragraphs 10 and 11 OF THE SN shall enter into force on 01.01.2019.
Valid Not in force from 2021.02.07.
Document
Date of issue of the rules 16.05.2019.
Number No. 41.
Izsludināšanas datums published - signed 16.05.2019.
Date of entry into force 01.06.2019.
Valid Not in force from 2021.01.07.
Document
Date of issue of the rules 03.03.2011
Number No. 53
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 1 (2013)
Izsludināšanas datums published - signed -03.03 .2011. published - 20.4.2011.
Date of entry into force 04.03.2011.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 2 (08)
Valid void from 05.07.2013
Document
Date of issue of the rules 03.11.2011.
Number No. 63
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 1 (2013)
Izsludināšanas datums published - signed 03.11.2011.
Date of entry into force 04.11.2011.
Valid void from 05.07.2013
Document
Date of issue of the rules 05.04.2012
Number No. 75
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 1 (2013)
Izsludināšanas datums published - signed on 05.04.2012 on 28.5.2012.
Date of entry into force 06.04.2012
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 8 (14)
Valid void from 05.07.2013
Document
Date of issue of the rules 18.04.2013
Number No. 102
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 1 (2013)
Izsludināšanas datums published - signed 18.4.2013.
Date of entry into force 19.04.2013
Valid void from 05.07.2013
Document
Date of issue of the rules 06.04.2023
Number 2
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr.6 (2023), Nr.11 (2023), Nr.13 (2023), Nr.18 (2023)
Consolidated version (last date) 25.07.2023., 27.09.2023., 26.10.2023., 29.12.2023.
Izsludināšanas datums published - announced 18.04.2023
Date of entry into force 19.04.2023.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis” Nr.75, laidiens: 18.04.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/75.30
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/341169-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-budzetu-2023-gadam
Document
Date of issue of the rules 17.07.2009
Number No. 2
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No. 18 No. 28 No. 40 expired with No. 3 (2013)
Izsludināšanas datums published - published on 20.08.2009
Date of entry into force 21.08.2009.
Publication source in the press newspaper Latvijas Vēstnesis
Valid void from 15.10.2013
Document
Date of issue of the rules 15.04.2010.
Number No. 25
The provisions of which were amended or declared invalid Lost by No. 3 (2013
Izsludināšanas datums published - published on 07.05.2010.
Date of entry into force 08.05.2010.
Publication source in the press newspaper Latvijas Vēstnesis
Valid void from 15.10.2013
Document
Date of issue of the rules 03.06.2010.
Number No. 28
The provisions of which were amended or declared invalid Lost by No. 3 (2013)
Izsludināšanas datums published - published on 22.6.2010.
Date of entry into force 23.06.2010.
Publication source in the press newspaper Latvijas Vēstnesis
Valid void from 15.10.2013
Document
Date of issue of the rules 02.09.2010.
Number No. 40
The provisions of which were amended or declared invalid Lost by No. 3 (2013)
Izsludināšanas datums published - published on 14.9.2010.
Date of entry into force 15.09.2010.
Publication source in the press newspaper Latvijas Vēstnesis
Valid void from 15.10.2013
Document
Date of issue of the rules 05.08.2021
Number No. 3
Izsludināšanas datums published - 27.08.2021.
Date of entry into force 28.08.2021.
Publication source in the press “Rēzekne District Notifications” No. 7 (74)
Valid Spēkā neesoši no 12.09.2023.
Document
Date of issue of the rules 06.04.2023
Number 3
Izsludināšanas datums published - issued 25.04.2023
Date of entry into force 26.04.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 25.04 2023, No 80, Official Publication No 2023/80 .34
Valid void from 10.06.2023
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/341370-par-licenceto-makskeresanu-rezeknes-novada-feimanu-pagasta-teritorija-esosa-rusona-ezera-rusona
Document
Date of issue of the rules 01.08.2013
Number No. 3
The provisions of which were amended or declared invalid amended No 21 (2013)
Consolidated version (last date) 01.01.2014.
Izsludināšanas datums published - published on 08.08.2013
Date of entry into force enforceable by 15.10.2013.
Publication source in the press newspaper Latvijas Vēstnesis No 154 (4959)
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 04.11.2021.
Number No. 13.
Refinement date -
The provisions of which were amended or declared invalid -
Consolidated version (last date) -
Izsludināšanas datums signed - 04.11.2021.
Date of entry into force 05.11.2021.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.09.2009
Number No. 5
Refinement date 19.11.2009.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 72
Consolidated version (last date) 20120529
Izsludināšanas datums published - 20200917
Date of entry into force 20100223
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (01)
Valid void from 23.03.2022.
Date of issue of the rules 16.09.2020
Number No. 5
Refinement date 20200916
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 72
Consolidated version (last date) 20200916
Izsludināšanas datums published - 20200916
Date of entry into force 20200916
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (01)
Valid In force
Date of issue of the rules 20.07.2023
Number 6
Izsludināšanas datums published - 24.07.2023.
Date of entry into force 25.07.2023.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis”, Nr. 140, laidiens: 24.07.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/140.9
Valid Not in force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/343968-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-2-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Document
Date of issue of the rules 01.10.2009
Number No. 7
Refinement date 19.11.2009 re-21.01 .2010. again -18.03 .2010.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No. 29 No 58
Consolidated version (last date) 18.11.2011.
Izsludināšanas datums published - 21.04.2010.
Date of entry into force 22.04.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid void from 31.07.2020.
Document
Date of issue of the rules 15.10.2009
Number 8
Izsludināšanas datums published - signed 16.10.2009
Date of entry into force 17.10.2009.
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 15.10.2009
Number No. 9
Refinement date 03.12.2009.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No. 59 (2011) No. 80 (2017) No 37 (2019)
Consolidated version (last date) 04.06.2019.
Izsludināšanas datums published - 22.02.2010.
Date of entry into force 23.02.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid void from 31.07.2021.
Document
Date of issue of the rules 18.04.2019.
Number No. 37.
Izsludināšanas datums published - published on 03.06.2019.
Date of entry into force 04.06.2019.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition No. 4 (61)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.10.2011.
Number No. 59
Izsludināšanas datums published - published 17.11.2011.
Date of entry into force 18.11.2011.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 05.01.2017.
Number No. 80
Izsludināšanas datums published - published 16.02.2017.
Date of entry into force 17.02.2017.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (43)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 02.09.2021
Number No. 9
Izsludināšanas datums published - 03.09.2021.
Date of entry into force 02.09.2021.
Publication source in the press newspaper “Rēzekne Ambassador” No. 67 (12168)
Valid Spēkā neesoši no 12.09.2023.
Document
Date of issue of the rules 17.10.2013
Number No. 9
Refinement date 07.11.2013.
Izsludināšanas datums published - published - 21.11.2013
Date of entry into force 22.11.2013.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (21)
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 19.11.2009
Number No. 10
Izsludināšanas datums published - signed -20.11 .2009
Date of entry into force 21.11.2009.
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 03.12.2009
Number No. 11
Refinement date 29.12.2009 again 21.01.2010.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No. 17 No. 2 (2013) No. 10 (2013) No. 53 (2015) No. 66 (2016) No. 15 (2018) No. 31 (2019)
Consolidated version (last date) 04.06.2019.
Izsludināšanas datums published - published - 22.02.2010.
Date of entry into force 23.02.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (01)
Valid void from 10.03.2022.
Document
Date of issue of the rules 04.07.2013.
Number No. 2
Izsludināšanas datums published - published 26.9.2013.
Date of entry into force 27.09.2013.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 4 (20)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.10.2013.
Number No. 10
Izsludināšanas datums published - publish - 21.11.2013
Date of entry into force 01.01.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (21)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 03.05.2018
Number No. 15.
Izsludināšanas datums published - published 13.06.2018
Date of entry into force 14.06.2018.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 3 (53)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 04.02.2010.
Number No. 17
Izsludināšanas datums published - published - 01.04.2010 re-published - 21.4.2010.
Date of entry into force 02.04.2010.
Publication source in the press newspaper “Rēzeknes Vēstis” No. 39 (10498), re-edition “Rēzekne District News” No. 2 (02)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 21.03.2019.
Number No. 31.
Refinement date 18.04.2019.
Izsludināšanas datums published - published on 03.06.2019.
Date of entry into force 04.06.2019.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition No. 4 (61)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 07.05.2015.
Number No. 53.
Refinement date 18.06.2015.
Izsludināšanas datums published - published on 03.07.2015
Date of entry into force 04.07.2015.
Publication source in the press Edition “Rēzekne District News” No. 3. (32)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 03.03.2016.
Number No 66
Refinement date 07.07.2016
Izsludināšanas datums published - published 14.9.2016
Date of entry into force 15.09.2016.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 4 (40)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.10.2013
Number No. 11
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 54 (2015)
Izsludināšanas datums published - published - 21.11.2013.
Date of entry into force 01.01.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (21)
Valid void from 08.08.2015
Document
Date of issue of the rules 21.09.2023
Number 11
Izsludināšanas datums published - 26.09.2023.
Date of entry into force 27.09.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 186, 26.09.2023. OP numurs: 2023/186.14
Valid Not in force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345781-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-2-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Document
Date of issue of the rules 03.12.2009
Number No. 12
Refinement date 29.12.2009.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No. 19 No. 22 No. 60 No. 60 No. 60 No. 70 No. 70 No. 82 No. 98 No. 11 (2013) No. 29 (2014) No. 34 (2014) also declared invalid by No 54 (2015)
Consolidated version (last date) 06.09.2014.
Izsludināšanas datums published - published - 22.02.2010.
Date of entry into force 23.02.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (01)
Valid invalid from 08.08. 2015.
Document
Date of issue of the rules 04.03.2010.
Number No. 19
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 54 (2015)
Izsludināšanas datums published - published - 25.03.2010 re-published - 21.4.2010.
Date of entry into force 26.03.2010.
Publication source in the press newspaper “Rezekne Ambassador” No. 36 (10495), re-edition “Rēzekne District News” No. 2 (02)
Valid void from 08.08.2015
Document
Date of issue of the rules 15.04.2010.
Number No. 22
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 54 (2015)
Izsludināšanas datums published - published - 18.6.2010.
Date of entry into force 19.06.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid void from 08.08.2015
Document
Date of issue of the rules 25.01.2018
Number No. 13.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 17 (2018) No 20 (2018)
Izsludināšanas datums published - signed 25.01.2018.
Date of entry into force 26.01.2018.
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 19.07.2018.
Number No. 17
Izsludināšanas datums published - signed 19.07.2018
Date of entry into force 20.07.2018.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.10.2018.
Number No. 20
Izsludināšanas datums published - signed 18.10.2018
Date of entry into force 19.10.2018.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.12.2018.
Number No. 22
Izsludināšanas datums published - signed 20.12.2018
Date of entry into force 21.12.2018
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 03.12.2009
Number No. 13
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No 61
Consolidated version (last date) 18.11.2010.
Izsludināšanas datums published - 22.02.2010.
Date of entry into force 23.02.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (01)
Valid void from 24.02.2022
Document
Date of issue of the rules 20.10.2011.
Number No 61
Izsludināšanas datums published - published 17.11.2011.
Date of entry into force 18.11.2011.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.12.2009
Number No. 14
Refinement date 21.01.2010.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 54 No 56
Consolidated version (last date) 06.10.2010.
Izsludināšanas datums published - published - 22.02.2010.
Date of entry into force 23.02.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (01)
Valid void from 25.3.2017.
Document
Date of issue of the rules 02.12.2021
Number 15
The provisions of which were amended or declared invalid atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.34 (2024)
Izsludināšanas datums published - 13.01.2022.
Date of entry into force 01.01.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis: 13.01.2022., No. 9, Official Publication No 2022/9 .32
Valid spēkā neesoši no 28.06.2024.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/329105-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-materialajiem-pabalstiem
Document
Date of issue of the rules 29.12.2009
Number No. 15
Izsludināšanas datums published - signed -29.12.2009
Date of entry into force 30.12.2009.
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 04.02.2010
Number 16
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No. 36 No. 47
Izsludināšanas datums published - signed -08.02 .2010
Date of entry into force 09.02.2010.
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 21.10.2010.
Number No. 45
Izsludināšanas datums published - signed -21.10 .2010
Date of entry into force 22.10.2010.
Publication source in the press Rēzekne Ambassador No. 126 (11673)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 29.12.2010
Number No. 47
Izsludināšanas datums published - signed -29.12.2010
Date of entry into force 30.12.2010.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 21.12.2023
Number 18
Izsludināšanas datums published - 28.12.2023
Date of entry into force 29.12.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2023.OP numurs: 2023/250.38
Valid Not in force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/348710-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-2-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Document
Date of issue of the rules 18.10.2018
Number No. 19.
Refinement date 06.12.2018.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 57. (2020) No 79 (2021)
Consolidated version (last date) 15.06.2021.
Izsludināšanas datums published - published 14.12.2018
Date of entry into force 15.12.2018.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 6 (56)
Valid void from 24.08.2022
Document
Date of issue of the rules 21.11.2020.
Number No. 57.
Izsludināšanas datums published - published 10.02.2020.
Date of entry into force 01.07.2020.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (66)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 15.04.2021.
Number No. 79.
Refinement date -
The provisions of which were amended or declared invalid -
Consolidated version (last date) -
Izsludināšanas datums published - 14.06.2021.
Date of entry into force 15.06.2021.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 3 (73)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.10.2013
Number No. 21.
Refinement date 07.11.2013.
Izsludināšanas datums published - published - 21.11.2013.
Date of entry into force 01.01.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (21)
Valid void from 15.02.2021
Document
Date of issue of the rules 15.04.2010
Number No. 23
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No 28 (2014)
Consolidated version (last date) 19.06.2014.
Izsludināšanas datums published - published - 18.6.2010.
Date of entry into force 19.06.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid void from 14.05.2022.
Document
Date of issue of the rules 30.04.2014.
Number No. 28.
Izsludināšanas datums published - published - 18.06.2014
Date of entry into force 19.06.2014.
Publication source in the press Edition “Rēzekne District News” No. 2 (24)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 31.01.2019
Number No. 23.
Izsludināšanas datums published - signed 31.01.2019.
Date of entry into force 01.02.2019.
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 06.06.2019.
Number No. 42
Izsludināšanas datums published - signed on 06.06.2019.
Date of entry into force 07.06.2019.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 24.01.2014
Number No. 24
The provisions of which were amended or declared invalid Amended by - No. 30 (2014) No 37 (2014)
Izsludināšanas datums published - signed 24.01.2014.
Date of entry into force 25.01.2014.
Valid Not in force
Document
 
Date of issue of the rules 15.05.2014.
Number No. 30
Document
Date of issue of the rules 18.09.2014.
Number No. 37.
Izsludināšanas datums published - signed - 18.9.2014
Date of entry into force 19.09.2014.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.12.2014.
Number No. 47.
Consolidated version (last date) 18.12.2014.
Date of entry into force 19.12.2014.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 15.04.2010
Number No. 24
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No. 83 (2013) No. 44 (2014) No. 72 (2016) No. 28 (2019)
Consolidated version (last date) 18.04.2019.
Izsludināšanas datums published - 18.06.2010.
Date of entry into force 19.06.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 3 (03)
Valid invalid from 05.08.2022
Document
Date of issue of the rules 17.10.2013.
Number No. 12
Refinement date 07.11.2013.
Izsludināšanas datums published - published - 21.11.2013.
Date of entry into force 01.01.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (21)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 07.03.2019.
Number No. 27.
Izsludināšanas datums published - published 17.4.2019.
Date of entry into force 18.04.2019.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 3 (60)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.09.2014.
Number No. 41.
Izsludināšanas datums published - published 12.11.2014.
Date of entry into force 13.11.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (27)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 16.09.2010.
Number No. 43
Izsludināšanas datums published - published - 17.11.2010.
Date of entry into force 18.11.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 05.04.2012
Number No. 76
Izsludināšanas datums published - published 28.05.2012
Date of entry into force 29.05.2012
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 19.07.2012.
Number No. 84
Izsludināšanas datums published - published 13.11.2012.
Date of entry into force 14.11.2012.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.01.2022
Number No. 24
Refinement date 03.03.2022
The provisions of which were amended or declared invalid atzīti par zaudē spēku zaudējušiem ar Nr.17 (2023)
Izsludināšanas datums published - 22.03.2022.
Date of entry into force 23.03.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 22.03.2022., No. 57, Official Publication No 2022/57 .26
Valid spēkā neesoši 04.01.2024.
Document
Date of issue of the rules 06.05.2010
Number No. 26
The provisions of which were amended or declared invalid Lost by No. 35
Izsludināšanas datums published - published - 18.6.2010.
Date of entry into force 19.06.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid void from 18.11.2010.
Document
Date of issue of the rules 01.11.2012
Number No. 90
The provisions of which were amended or declared invalid lost by No. 12 (2018)
Izsludināšanas datums published - published 04.01.2013
Date of entry into force 05.01.2013
Publication source in the press Rezekne Ambassador No. 2 (10931)
Valid void from 24.02.2018.
Document
Date of issue of the rules 30.04.2014
Number 27
Izsludināšanas datums published - parakstīti – 30.04.2014. publicēti 18.06.2014.
Date of entry into force 01.05.2014.
Publication source in the press - edition “Rēzekne District News” No. 2 (24)
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 20.05.2010
Number No. 27
The provisions of which were amended or declared invalid also declared null and void with No. 39
Izsludināšanas datums published - not published
Valid not valid
Date of issue of the rules 27.01.2022
Number No. 27.
Refinement date -
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 42 (2022) No 53 (2022) No 57 (2022) No 63 (2022)
Consolidated version (last date) -
Izsludināšanas datums signed - 27.01.2022.
Date of entry into force 28.01.2022.
Valid Invalid
Document
Date of issue of the rules 07.04.2022
Number No. 42.
Refinement date -
The provisions of which were amended or declared invalid -
Consolidated version (last date) -
Izsludināšanas datums signed - 07.04.2022
Date of entry into force 08.04.2022.
Publication source in the press -
Valid In force
Document
Number No. 57
Izsludināšanas datums signed - 31.08.2022.
Date of entry into force 01.09.2022
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.06.2010
Number No. 30
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 13 (2013) No. 25 (2014) No. 39 (2014) No. 52. (2019)
Consolidated version (last date) 01.07.2020.
Izsludināšanas datums published - published on 13.9.2010.
Date of entry into force 14.09.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 4 (04)
Valid void from 30.06.2022.
Document
Date of issue of the rules 17.10.2013.
Number No. 13
Refinement date 07.11.2013.
Izsludināšanas datums published - published - 21.11.2013.
Date of entry into force 01.01.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (21)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.03.2014.
Number No. 25
Refinement date 03.04.2014.
Izsludināšanas datums published - published - 29.04.2014
Date of entry into force 30.04.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (23)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.09.2014.
Number No. 39
Refinement date 02.10.2014.
Izsludināšanas datums published - published 12.11.2014.
Date of entry into force 13.11.2014.
Publication source in the press “Rēzekne District Notifications” No. 5 (27) ”
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.10.2019.
Number No. 52.
Izsludināšanas datums published - published 10.02.2020.
Date of entry into force 11.02.2020. 01.07.2020.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (66)
Valid existing, except points 1.7, 1.13 and 1.17
Document
Date of issue of the rules 17.06.2010
Number No. 31
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No. 46 expired by No 91
Consolidated version (last date) 26.02.2011.
Izsludināšanas datums published - published on 13.9.2010.
Date of entry into force 14.09.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid void from 05.01.2013
Document
Date of issue of the rules 17.11.2010
Number No. 46
Izsludināšanas datums published - published by 25.02.2011.
Date of entry into force 26.02.2011.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 05.06.2014
Number No. 31
Refinement date 19.06.2014.
Izsludināšanas datums published - published 26.9.2014.
Date of entry into force 27.09.2014.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition No. 4 (26)
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 17.07.2014
Number No. 33
Refinement date 07.08.2014.
The provisions of which were amended or declared invalid amended arNr .57 (2015) No 40 (2019) No 77 (2021)
Consolidated version (last date) 17.04.2021.
Izsludināšanas datums published - published 05.09.2014 published 26.9.2014.
Date of entry into force 06.09.2014.
Publication source in the press edition of “Rezekne Ambassador” No. 106 (11190) “Rēzekne District News” No. 4 (26)
Valid Void from 01.01.2022
Document
Date of issue of the rules 02.05.2019.
Number No. 40.
Izsludināšanas datums published - published 25.07.2019.
Date of entry into force 26.07.2019.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (62)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 06.08.2015.
Number No. 57.
Refinement date 20.08.2015.
Izsludināšanas datums published - published on 15.10.2015
Date of entry into force 16.10.2015.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (34)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.03.2021.
Number No. 77
Refinement date 15.04.2021.
Izsludināšanas datums published - 16.04.2021.
Date of entry into force 17.04.2021.
Publication source in the press “Rēzekne District News” No. 2 (72)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 01.07.2010
Number No. 34
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 1 (2013)
Izsludināšanas datums signed - signed -17.06 .2010. published -13.09 .2010.
Date of entry into force 18.06.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 4 (04)
Valid void from 05.07.2013
Document
Date of issue of the rules 15.07.2010
Number No. 35
Refinement date 16.09.2010.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No. 90 lapsed with No 12 (2018)
Consolidated version (last date) 05.01.2013
Izsludināšanas datums published - published - 17.11.2010.
Date of entry into force 18.11.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (05)
Valid void from 24.02.2018.
Document
Date of issue of the rules 03.03.2022
Number No. 35
Refinement date 07.04.2022
The provisions of which were amended or declared invalid -
Consolidated version (last date) -
Izsludināšanas datums published - 22.04.2022
Date of entry into force 23.04.2022
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 22.04.2022., No. 78, Official Publication No 2022/78 .26
Valid spēkā neesoši no 08.11.2023.
Document
Date of issue of the rules 19.08.2010
Number No. 37
Refinement date 02.09.2010.
Izsludināšanas datums published - 17.11.2010.
Date of entry into force 18.11.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid void from 23.04.2022
Document
Date of issue of the rules 03.03.2022
Number 37
Refinement date 21.04.2022.
The provisions of which were amended or declared invalid atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.27 (2024)
Izsludināšanas datums published - 13.05.2022
Date of entry into force 14.05.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 13.05.2022., No. 92, Official Publication No 2022/92 .13
Valid spēkā neesoši no 27.03.2024.
Document
Date of issue of the rules 19.08.2010
Number No. 38
Refinement date 20.01.2011.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No. 79 No. 81 (2013) No. 42 (2014) No. 32 (2019)
Consolidated version (last date) 04.06.2019.
Izsludināšanas datums published - published on 20.4.2011.
Date of entry into force 21.04.2011.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 2 (08)
Valid void from 20.10.2022.
Document
Date of issue of the rules 03.10.2013.
Number No. 7
Izsludināšanas datums published - published 21.11.2013.
Date of entry into force 22.11.2013.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (21)
Valid force-existing
Document
Date of issue of the rules 21.03.2019.
Number No. 32.
Izsludināšanas datums published - published on 03.06.2019.
Date of entry into force 04.06.2019.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition No. 4 (61
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 16.09.2010.
Number No. 42
Izsludināšanas datums published - published 12.11.2014.
Date of entry into force 13.11.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (27)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 05.04.2012
Number No. 79
Izsludināšanas datums published - published 28.05.2012
Date of entry into force 29.05.2012
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 07.06.2012.
Number No. 81
Izsludināšanas datums published - published 07.08.2012
Date of entry into force 08.08.2012
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 07.04.2022
Number 41
Refinement date 02.06.2022., 21.07.2022.
The provisions of which were amended or declared invalid atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr. 24 (2024)
Izsludināšanas datums published - 04.08.2022.
Date of entry into force 05.08.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 149, 04.08.2022. OP numurs: 2022/149.22
Valid Spēkā neesoši 03.07.2024.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/334563-par-namu-to-teritoriju-un-buvju-uzturesanu-rezeknes-novada
Document
Date of issue of the rules 16.09.2010
Number No. 41
The provisions of which were amended or declared invalid amended by - No. 71 No 14 (2013) Nr 25 (2019) No 48. (2019)
Consolidated version (last date) 01.07.2020.
Izsludināšanas datums published - published - 17.11.2010.
Date of entry into force 18.11.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (05)
Valid invalid from 11.02.2022
Document
Date of issue of the rules 17.10.2013.
Number No. 14
Refinement date 07.11.2013.
Izsludināšanas datums published - published - 21.11.2013.
Date of entry into force 01.01.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (21)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 07.03.2019.
Number No. 25
Izsludināšanas datums published - published 28.02.2019
Date of entry into force 29.03.2019.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 2 (59)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 03.02.2022.
Number No. 32
Izsludināšanas datums published - 10.02.2022.
Date of entry into force 11.02.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 10.02.2022., No. 29, Official Publication No 2022/29 .21
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.10.2019.
Number No. 48.
Izsludināšanas datums published - published 10.02.2020.
Date of entry into force 11.02.2020. 01.07.2020.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 1 (66)
Valid valid except for points 1.1 to 1.10
Document
Date of issue of the rules 01.03.2012
Number No. 71
Izsludināšanas datums published - published 28.05.2012
Date of entry into force 29.05.2012
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 16.09.2010
Number No. 42
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No. 78 (2013) No 43 (2014) No 26 (2019)
Consolidated version (last date) 01.07.2020.
Izsludināšanas datums published - published - 17.11.2010.
Date of entry into force 18.11.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (05)
Valid void from 29.03.2022.
Document
Date of issue of the rules 17.10.2013.
Number No. 15
Izsludināšanas datums published - published 21.11.2013.
Date of entry into force 01.01.2014.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (21)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 07.03.2019.
Number No. 26
Izsludināšanas datums published - published on 28.3.2019.
Date of entry into force 29.03.2019.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 2 (59)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 18.09.2014.
Number No. 43
Izsludināšanas datums published - published 12.11.2014.
Date of entry into force 13.11.2014.
Publication source in the press Edition “Rēzekne District News” No. 5 (27)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.10.2029.
Number No. 49.
Refinement date 22.11.2019.
Izsludināšanas datums published - published 10.02.2020.
Date of entry into force 01.07.2020.
Publication source in the press Edition “Rēzekne District News” No. 1. (66)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 05.04.2012
Number No. 78
Izsludināšanas datums published - published 28.05.2012
Date of entry into force 29.05.2012
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 21.04.2022
Number 43
Refinement date 02.06.2022.
The provisions of which were amended or declared invalid atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.25 (2024)
Izsludināšanas datums published - 29.06.2022
Date of entry into force 30.06.2022.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis release: 29.06.2022., No. 123, Official Publication No 2022/123 .30
Valid spēkā neesoši 01.07.2024.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/333591-rezeknes-novada-kapsetu-darbibas-un-uzturesanas-noteikumi
Document
Date of issue of the rules 19.09.2019
Number No. 43.
Refinement date 03.10.2019.
Izsludināšanas datums published - published 17.10.2019.
Date of entry into force 01.11.2019.
Publication source in the press Edition “Rēzekne District News” No. 6. (63)
Valid invalid from 02.09.2021.
Document
Date of issue of the rules 16.09.2010
Number No. 44
The provisions of which were amended or declared invalid Also recognised as lost with No 55 (2015)
Izsludināšanas datums published - published - 17.11.2010.
Date of entry into force 18.11.2010.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 5 (05)
Valid void from 16.10.2015
Document
Date of issue of the rules 16.10.2014
Number No. 45
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 6 (2017) No 18 (2018) No 36 (2019)
Consolidated version (last date) 04.06.2019.
Izsludināšanas datums published - 30.10.2014., 12.11.2014
Date of entry into force 31.10.2014.
Publication source in the press edition of “Rezekne Ambassador” Nr 131 (11215) “Rēzekne District News” No. 5 (27)
Valid void from 30.09.2021.
Document
Date of issue of the rules 21.09.2017.
Number No. 6
Refinement date 5.10.2017.
Izsludināšanas datums published - 20.10.2017.
Date of entry into force 21.10.2017.
Publication source in the press Rēzekne Ambassador No. 126 (11673)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 04.10.2018.
Number No. 18.
Izsludināšanas datums published - published 16.10.2018.
Date of entry into force 17.10.2018.
Publication source in the press newspaper “Rezekne Ambassador” No. 120 (11821)
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 04.04.2019.
Number No. 36.
Refinement date 18.04.2019.
Izsludināšanas datums published - published on 03.06.2019.
Date of entry into force 04.06.2019.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition No. 4 (61)
Valid In force
Document