Centrālā pārvalde

Ērika Teirumnieka

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektore

Andris Stafeckis

Deputy Executive Director of the municipality of Rezekne

Andris Stafeckis

Position Deputy Executive Director of the municipality of Rezekne
E-mail andris.stafeckis@rezeknesnovads.lv
Phone 64607183, 20228843

Ilona Turka

Head of the Legal and Proceedings Unit

Ilona Turka

Position Head of the Legal and Proceedings Unit
E-mail Ilona.Turka@rezeknesnovads.lv
Phone 64607200

Edmunds Džiguns

Head of the Development Planning Unit

Edmunds Džiguns

Position Head of the Development Planning Unit
Darba vieta 32.
E-mail edmunds.dziguns@rezeknesnovads.lv
Phone 64607197

Inga Aleksandroviča

Head of the Building Board

Silvija Ančikovska

Head of the Financial and Accounting Unit

Silvija Ančikovska

Position Head of the Financial and Accounting Unit
E-mail Silvija.Ancikovska@rezeknesnovads.lv
Phone 64607180

Daiga Michenko

Head of Culture and Tourism Management

Daiga Michenko

Position Head of Culture and Tourism Management
E-mail daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv
Phone 26531338

Juris Dombrovskis

Head of the Information Technology Unit

Juris Dombrovskis

Position Head of the Information Technology Unit
E-mail Juris.Dombrovskis@rezeknesnovads.lv
Phone 27878199

Guntars Skudra

Head of Education and sporta Management

Guntars Skudra

Position Head of Education and sporta Management
E-mail izglitiba@saskarsme.lv
Phone 64607201, 29495624

Andris Koļčs

Head of the Economic Security Unit

Andris Koļčs

Position Head of the Economic Security Unit
E-mail Andris.Kolcs@rezeknesnovads.lv
Phone 64607170

Juris Zvīdriņš

Head of the real estate management service

Juris Zvīdriņš

Position Head of the real estate management service
E-mail Juris.Zvidrins@rezeknesnovads.lv
Phone 64607188

Liana Proško

Publisko iepirkumu nodaļas vadītāja

Liana Proško

Position Publisko iepirkumu nodaļas vadītāja
E-mail liana.prosko@rezeknesnovads.lv
Phone 64607171

Maria Deksne

Head of the General Registry Unit

Maria Deksne

Position Head of the General Registry Unit
E-mail Marija.Deksne@rezeknesnovads.lv
Phone 64607178

Oscars Vasilyev

Head of Internal Audit Unit, senior internal auditor

Oscars Vasilyev

Position Head of Internal Audit Unit, senior internal auditor
E-mail Oskars.Vasiljevs@rezeknesnovads.lv
Phone 64607175

By-laws

Activity reports

Year 2023

2022

2021

Inta Greivule–Loca

Head of Social Service

Inta Greivule–Loca

Position Head of Social Service
E-mail inta.greivule@rezeknesnovads.lv
Phone 26531970

Vija Netle-Galeum

Pašvaldības policijas priekšniece

Vija Netle-Galeum

Position Pašvaldības policijas priekšniece
Darba vieta Krasuja street 1A, k-1, 2 nd floor, Audreys, Audrinu civil parish, Rezekne municipality
E-mail pasvaldibaspolicija@rezeknesnovads.lv
Phone 27124976
Click to Listen highlighted Text!