Municipal regulations

The law of the municipality of Rezekne states:

 • Pašvaldības institucionālā sistēma:
  • Dome, Domes komitejas, to skaitliskais sastāvs un kompetence;
  • Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras;
  • Pašvaldības administrācija;
  • Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka pilnvaras.
 • Publisko tiesību līgumu noslēgšanas procedūra;
 • Pašvaldības administrācijas izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība;
 • Kārtība, kādā Domes deputāti un pašvaldības administrācija pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus;
 • The procedures by which local government officials shall act with the property and financial resources of the local government;
 • Kārtība, kādā pašvaldība sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošina sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā;
 • Kārtība, kādā organizējama publiskā apspriešana;
 • Kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties Domes un Domes komiteju sēdēs;
 • Domes lēmumu projektu pieejamība;
 • Tiešsaistes videokonferences sarunu rīka izmantošana Domes un Domes komitejas sēdē.
Date of issue of the rules 06.04.2023
Number 1
The provisions of which were amended or declared invalid grozīti ar Nr.7 (2023), Nr.10 (2023), Nr.15 (2023), Nr.38 (2024)
Consolidated version (last date) 26.06.2024.
Izsludināšanas datums published - announced 18.04.2023
Date of entry into force 01.05.2023.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis” Nr. 75 laidiens: 18.04.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/75.29
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/341174-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 20.07.2023
Number 7
Izsludināšanas datums published - 24.07.2023.
Date of entry into force 01.08.2023.
Publication source in the press “Latvijas Vēstnesis”, Nr.140, laidiens: 24.07. 2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/140.10
Valid Not in force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/343967-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 07.09.2023
Number 10
Izsludināšanas datums published - 11.09.2023.
Date of entry into force 12.09.2023.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 175, 11.09.2023.OP numurs: 2023/175.21
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345356-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 21.12.2023
Number 15
Izsludināšanas datums published - izsludināti 28.12.2023
Date of entry into force 29.12.2023., izņemot 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. apakš-punktu, kas stājās spēkā 01.01.2024
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2023.OP numurs: 2023/250.37
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/348709-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 20.06.2024
Number 38
Izsludināšanas datums published - izsludināti 25.06.2024.
Date of entry into force 26.06.2024.26.06.2024., izņemot 1.1. apakšpunktu, kas stājās spēkā 01.08.2024.
Publication source in the press Latvijas Vēstnesis, 121, 25.06.2024.OP numurs: 2024/121.14
Valid In force
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/353002-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Document
Date of issue of the rules 01.07.2021
Number No. 1.
The provisions of which were amended or declared invalid amended by No 6 (2021) No 10 (2021) No 12 (2021) No 20 (2021) No 55 (2022)
Consolidated version (last date) 01.01.2023.
Izsludināšanas datums signed - 01.07.2021.
Date of entry into force 02.07.2021.
Valid invalid from 01.05.2023
Document
Date of issue of the rules 21.10.2021.
Number 12.
Refinement date -
The provisions of which were amended or declared invalid -
Consolidated version (last date) -
Izsludināšanas datums signed - 21.10.2021.
Date of entry into force 22.10.2021.
Publication source in the press -
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 03.04.2014.
Number No. 26
Izsludināšanas datums published - signed on 03.04.2014.
Date of entry into force 04.04.2014.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 19.06.2014.
Number No. 32
Izsludināšanas datums published - signed 19.06.2014
Date of entry into force 20.06.2014.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 17.06.2010.
Number No. 33
Izsludināšanas datums published - signed -17.06 .2010. published -13.09 .2010.
Date of entry into force 18.06.2010.
Publication source in the press “Rēzekne District News” edition
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 04.09.2014.
Number No. 36
Izsludināšanas datums published - signed - 04.09.2014
Date of entry into force 05.09.2014.
Valid In force
Document
(
Date of issue of the rules 19.09.2019.
Number No. 44.
Izsludināšanas datums published - signed 19.09.2019.
Date of entry into force 20.09.2019.
Valid Not in force from 2021.02.07.
Document
Date of issue of the rules 02.04.2020.
Number No. 61.
Izsludināšanas datums published - signed 02.04.2020.
Date of entry into force 03.04.2020.
Valid Not in force from 2021.02.07.
Document
Date of issue of the rules 07.01.2016.
Number No. 62
Izsludināšanas datums published - signed on 07.01.2016.
Date of entry into force 08.01.2016.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 21.01.2016.
Number No. 64
Izsludināšanas datums published - signed 21.01.2016
Date of entry into force 22.01.2016.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.10.2016.
Number No. 74
Izsludināšanas datums published - signed 20.10.2016
Date of entry into force 21.10.2016.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 05.01.2017.
Number No. 79.
Izsludināšanas datums published - signed 05.01.2017.
Date of entry into force 06.01.2017.
Valid existing
Document
Date of issue of the rules 02.03.2017.
Number No. 83
Izsludināšanas datums published - signed on 02.03.2017.
Date of entry into force 03.03.2017.
Valid In force
Document
Date of issue of the rules 20.07.2017.
Number No. 1
The provisions of which were amended or declared invalid amended by: No 5 (2017), No 7 (2017), No 21 (2018) No 41 (2019) No 44 (2019) No 61 (2020) No 81 (2021)
Consolidated version (last date) 06.05.2021.
Izsludināšanas datums published - signed on 20.07.2017.
Date of entry into force 21.07.2017.
Valid Not in force
Document
Date of issue of the rules 05.09.2013.
Number No. 5
Izsludināšanas datums published - signed 05.09.2013 published 26.9.2013.
Date of entry into force 06.09.2013.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 4 (20)
Valid Not in force from 2021.01.07.
Document
Date of issue of the rules 05.10.2017.
Number No. 7.
Izsludināšanas datums published - signed 05.10.2017.
Date of entry into force 06.10.2017.
Valid Not in force from 2021.02.07.
Document
Date of issue of the rules 01.11.2018.
Number No. 21.
Izsludināšanas datums published - signed on 01.11.2018.
Date of entry into force 02.11.2018.
Publication source in the press Paragraphs 10 and 11 OF THE SN shall enter into force on 01.01.2019.
Valid Not in force from 2021.02.07.
Document
Date of issue of the rules 16.05.2019.
Number No. 41.
Izsludināšanas datums published - signed 16.05.2019.
Date of entry into force 01.06.2019.
Valid Not in force from 2021.01.07.
Document
Date of issue of the rules 03.03.2011
Number No. 53
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 1 (2013)
Izsludināšanas datums published - signed -03.03 .2011. published - 20.4.2011.
Date of entry into force 04.03.2011.
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 2 (08)
Valid void from 05.07.2013
Document
Date of issue of the rules 03.11.2011.
Number No. 63
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 1 (2013)
Izsludināšanas datums published - signed 03.11.2011.
Date of entry into force 04.11.2011.
Valid void from 05.07.2013
Document
Date of issue of the rules 05.04.2012
Number No. 75
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 1 (2013)
Izsludināšanas datums published - signed on 05.04.2012 on 28.5.2012.
Date of entry into force 06.04.2012
Publication source in the press edition “Rēzekne District News” No. 8 (14)
Valid void from 05.07.2013
Document
Date of issue of the rules 18.04.2013
Number No. 102
The provisions of which were amended or declared invalid also declared lost with No. 1 (2013)
Izsludināšanas datums published - signed 18.4.2013.
Date of entry into force 19.04.2013
Valid void from 05.07.2013
Document
Date of issue of the rules 15.12.2021
Number No. 64
Izsludināšanas datums signed - 15.12.2022.
Date of entry into force 01.01.2023.
Valid Spēkā neesošs
Document
Click to Listen highlighted Text!