News

15.05.2024

Latvijā atklāta peldsezona

Read more

12.04.2024

Lielā talka šogad notiks 27. aprīlī

Read more

04.04.2024

Uzsākts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums vides pārskatam un plānošanas dokumentam “Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030. gadam”

Read more

19.03.2024

“Zaļais, kur esi?” – izsludināts Lielās Talkas konkurss

Read more

28.02.2024

Nodarbībās stāstīs par nelegālās tirdzniecības apdraudējumu savvaļas sugām

Read more

19.01.2024

Rāznas ezera krasta stiprināšanu pie Lipuškiem pabeigs vasarā

Read more

17.01.2024

Lūznavas muižas parka teritorijā tiks nocirsti mizgraužu bojātie koki

Read more

11.01.2024

Seminārs iekšējo ūdeņu zvejniekiem par datu reģistrēšanu LZIKIS sistēmā

Read more

05.01.2024

Informācija par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu

Read more

01.12.2023

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvaldes Idzipoles ezeram izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Read more

Click to Listen highlighted Text!