Kopīgās projektu “Zaļā palete” un “Nattour” aktivitātes vides pārvaldībā/ GREEN PALETTE V.2.0

Publicēts: 26.07.2023

Atjaunots: 27.12.2023

Projekta apraksts

Project name:

Kopīgās projektu “Zaļā palete” un “Nattour” aktivitātes vides pārvaldībā/ GREEN PALETTE V.2.0

Project name in English:

“Joint actions of Green Palette and NATTOUR projects on environmental management” (Green Palette v.2.0.)

Project number:

LVIII-058

Project objective:

Paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs.

Project implementation time:

16.04.2023. – 15.11.2023.

Financing:

Projekta kopējais finansējums 5 partneriem: 296 479 EUR
Rēzeknes novada pašvaldības projekta finansējuma daļa: 52 935 EUR
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 90%
Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums – 5 %
National co-financing – 5 %

Project Managing Partner

Biedrība “Eiroreģions  “Pleskava,Livonija””

Project Partners

Balvu novada pašvaldība
Ludzas novada pašvaldība
Smiltenes novada pašvaldība
Administration of the municipality of Rēzekne Municipality Viļānu

Programmas mājaslapa:

https://www.interreg.lv/lv/aktualitates/

Projekta aktivitātes sociālajos tīklos

https://www.facebook.com/Vilanuapvienivasparvalde
https://www.facebook.com/Rezeknesnovads

Contact person:

Projektu koordinatore Ilga Morozova
ilga.morozova@vilani.lv

Projekts “Green palette v.2.0.” tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas  2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

News

27.12.2023

Projekts “Green palette v.2.0.” pilnveido pašvaldību darbu ilgtspējīgākai vides pārvaldībai

Read more

Click to Listen highlighted Text!