Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Publicēts: 01.08.2023

Atjaunots: 11.12.2023

Projekta apraksts

Project name:

“ Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

Project number:

Nr.4.2.2.0/21/A/033

Project objective:

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolas ēkā.

Project implementation time:

No 2022. gada 27. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim

Financing:

Projekta kopējais izmaksas ir 651 991,80 EUR, no tā attiecināmās izmaksas – 422 571,74 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 359 185,97  EUR, valsts budžeta dotācija – 19 015,73  EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 44 370,04 EUR, un neattiecināmās izmaksas ir 229 420,06 EUR.

Main project activities:

The project provides for the performance of works which ensure the improvement of the energy efficiency of that building, which according to the energy certificate is as follows:

  • ārsienu siltināšana, t. sk., logu un durvju ailas, un sienu pret bēniņu telpu siltināšana;
  • bēniņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, kā arī vēdināšanas kanālu un izvadu sakārtošana, ventilācijas šahtu un kanālu tīrīšana;
  • esošo stikla konstrukciju nomaiņa pret jauniem logiem, logu aprīkošana ar gaisa pieplūdes vārstiem;
  • ārdurvju un bēniņu lūkas nomaiņa;
  • warming of foundations;
  • grīdas siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana;
  • siltumavota nomaiņa, esošo apkures cauruļu izolēšana un nomaiņa;
  • apgaismojuma sistēmas uzlabošana.
Contact person:

Projektu vadītāja Līga Pelse,
e-pasts liga.pelse@rezeknesnovads.lv,
tālr. +371 26604650

News

01.09.2023

Turpinās projekta “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana

Read more

14.02.2023

Procurements of “Viļānu music and art school new building energy efficiency” project works procurement

Read more

Click to Listen highlighted Text!