Noslēdzies vingrošanas nodarbību 3. cikls Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās

Laika periodā no 2023. gada 13. februāra līdz 2023. gada 8. novembrim ESF projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros noritēja noslēdzošā trešā cikla nodarbības muskuļu un skeleta slimību mazināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

Šī cikla ietvaros šogad tika novadītas 345 nodarbības 13 Rēzeknes novada izglītības iestādēs – skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. 23 grupās vingrošanas nodarbībās piedalījās bērni vecumā no 1,5 līdz 16 gadiem, aptverot četru Veselības un profilakses skolu filiāļu teritoriju. Katrai grupai bija 15 nodarbības.

Šo nodarbību muskuļu un skeleta slimību mazināšanai mērķis bija vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana un ikdienas paradumu maiņa. Nodarbību laikā tika stiprināta bērnu fiziskā izturība, veicināta interese par aktīvu dzīvesveidu un prieku par kustībām, iemācot vienkāršu, ikdienā veicamu vingrojumu kompleksu visu muskuļu grupu nostiprināšanai.

Nodarbībās tiks uzturēta ilgstoša un vienmērīga fiziskā slodze visām svarīgākajām muskuļu grupām, tādējādi veicinot vispārēju organisma stiprināšanu. Šīs aktivitātes veicināja pozitīvu garīgo veselību, fiziskās veselības uzlabošanu un motivēšanu fizisko aktivitāšu ieviešanai ikdienā, kā arī veicināja kopējo saliedēšanu starp vienaudžiem.

Nodarbībās tika ietverti vingrinājumi spēkam, izturībai, līdzsvaram, muskuļu koordinācijai. Sākumā nodarbības iesildošā daļa, pēc tam aktīvā daļa (tika izmantota vecumposmam atbilstoša forma) un nodarbības beigās atsildošā daļa – stiepšanās vingrinājumi.

Kopš 2021. gada trīs ciklu periodā tika novadītas 1035 nodarbības muskuļu un skeleta slimību mazināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

Pasākums “Nodarbības muskuļu un skeleta slimību mazināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās” notiek Rēzeknes novada pašvaldības īstenotā projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” Nr.9.2.4.2/16/I/027 ietvaros. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds.

Sagatavoja Ilona Akmentiņa, Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” vadītāja

Click to Listen highlighted Text!