Par projektu “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”

09.05.2023

Projects

2022. gada  15.jūnijā starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par projekta Maltas Increase in Energy Efficiency of Children and Youth Centre Nr. 4.2.2.0/21/A/030 īstenošanu.

2023.gada 21. martā notika atklāta konkursā “Rēzeknes novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” (identifikācijas Nr. RNP 2023/2) iesniegto piedāvājumu atvēršana, t. sk. atklāta konkursa daļā Nr. 3 “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Augstāk minētajā daļā tika saņemti četri piedāvājumi un šobrīd notiek iepirkuma procedūras vērtēšanas process.

Projekta “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”  kopējais budžets ir 221 422,59 EUR, un tajā paredzēti šādi būvdarbi:

  • insulation of exterior walls, including window and door openings;
  • insulation of the attic, including parapet insulation;
  • replacement of existing glass structures against new windows, including the fitting of windows with air-inlet valves, exterior door replacement;
  • warming of foundations;
  • improvement of lighting system;
  • cleaning, arranging the existing ventilation shaft and channels.

Projekta mērķis ir samazināt primāras enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Maltas bērnu un jauniešu centra ēkā.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2023.gada 31. decembrim.

The project is co-financed BY REACT-EU financing for mitigating the effects of the pandemic crisis.

Sagatavoja: projekta vadītājas Irina Orlovska un Alīda Jasmane

Click to Listen highlighted Text!