Projekts jauniešiem “PROTI un DARI!”

16.03.2023

Projects

Projektā "PROTI UN DARI!" (Nr. 8.3.3.0/15/I/001) var pieteikties jaunieši  vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekts ir unikāla iespēja mērķgrupas jauniešiem saņemt individuālu, katram personiski paredzētu atbalstu. Katram jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma un bez maksas iespējams saņemt dažādus atbalsta pasākumus -  psihologa konsultācijas, profesionālu karjeras konsultāciju, apmeklēt kursus, iepazīt dažādu profesiju speciālistu darba specifiku, attīstīt talantus, apmeklēt kultūras pasākumus un sportiskas aktivitātes.

Lai īstenotu plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, katru jaunieti ikdienas gaitās atbalsta programmas vadītājs un mentors. Katrs jaunietis, īstenojot individuālo pasākumu programmu, projektā tiek iesaistīts no 2 - 4 mēnešiem, ar iespēju, gan tikai  pamatotā nepieciešamības gadījumā, pagarināt to līdz pat 9 mēnešiem.

Projekts Latvijā darbojas kopš 2016.gada un Rēzeknes novada pašvaldība šo projektu plāno īstenot līdz 2023.gada 31.oktobrim.

To log in to a project or to obtain additional information, press e-mail liga.pelse@rezeknesnovads.lv or calls by phone 26604650.

Rēzeknes novada pašvaldības projekta koordinatore  Līga Pelse

Click to Listen highlighted Text!