RTA students learn laser technology skills in designing design products as part OF the EUCIDA project

12.03.2019

EUCIDA

Februārī, martā un aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) norisinās teorētiskās un praktiskās nodarbības “Materiālu eksperimentāla izpēte lāzertehnoloģiju pielietojumam dizainā”, kurās piedalās profesionālā bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” 3. un 4. kursa studenti, kā arī 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” 1. un 2. kursa studenti. Nodarbības vada Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju pētnieciskā centra vadītājs Dr.phys. Pāvels Narica un centra laborants Antons Pacejs.
15. - 16. maijā Lūznavas muižā Rēzeknes novada pašvaldības īstenotā projekta „European Connections in Digital Arts –EUCIDA” ietvaros notiks plaša starptautiska konference, kurā piedalīsies ap simts dalībnieki, visu projektā iesaistīto valstu pārstāvji, mākslinieki, dizaineri, digitālās mākslas teorētiķi. Konferences ietvaros tiks atklāta RTA studentu dizaina darbu izstāde "Digitālais eksperiments dizainā II". Šī ekspozīcija būs kā turpinājums iepriekšējā gada izstādei, kurā tika eksponēti ar digitālajām tehnoloģijām izstrādātie gaismas objekti, kā arī tērpi un aksesuāri.
Kā pastāstīja RTA lektore, Mg. paed., Mg.art, Mg.design Diāna Apele, kopā ar studentiem tika izstrādāti dizaina produktu koncepti, skices, rasējumi, vizualizācijas, pēc tam sekos dizaina produktu – gaismas objektu un tērpu izstrāde, kuri tiks izgatavoti pielietojot lāzertehnoloģijas. Teorētiskajās nodarbībās paredzēts iepazīties ar lāzertehnoloģiju būtību, sistēmu uzbūvi un pielietošanu visdažādākajās jomās, par fizikālajiem procesiem, kādi notiek, lāzerstaram iedarbojoties uz dažādiem materiāliem, ar apstrādes veidiem, kādus iespējams pielietot, realizējot savas radošās idejas, kā arī par drošību darbā ar lāzertehnoloģijām. Teorētiskajām nodarbībām sekos praktiskās nodarbības Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju centrā.
Ko RTA mācībspēkiem devusi iesaistīšanās projektā „European Connections in Digital Arts –EUCIDA”?
RTA lektore, Mg. paed., Mg.art, Mg.design Diāna Apele:
“Dalība projektā mums ir jauns izaicinājums. Sadarbībā ar lāzertehnoloģiju speciālistiem, uzzinājām par iespējām, kādā veidā un ar kādiem materiāliem produktu dizainā var strādāt ar lāzertehnoloģijām. Šī joma Latvijā nemaz nav tik daudz pētīta, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir pieejamas gan lāzertehnoloģijas, gan darbojas jomas speciālisti. Paldies Rēzeknes novada pašvaldībai par iespēju piedalīties šajā projektā.”
Fizikālo procesu un lāzertehnoloģiju laborants Antons Pacejs:
“Iesaistīšanās projektā EUCIDA man deva jaunu pieredzi un prasmes, sākot ar prasmi organizēt seminārus, tos vadīt. Mēs organizējām radošās darbnīcas bērniem, kurās mazie zīmēja uz papīra, tad zīmējumus pārveidojām digitālā formātā un uzlikām uz saplākšņa. Interesantas bija diskusijas un pieredzes apmaiņa ar ārzemju māksliniekiem, kuri  darbojās rezidencēs Lūznavas muižā.”
The municipality of Rezekne is involved in the “European Connections in Digital Arts” project supported by the European Union programme “Creative Europe” — EUCIDA (digital art covers Europe – LV) in cooperation with digital art centres in Dublin (Ireland) and Belfort (France).
Projekta EUCIDA norises laiks ir no 2016. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 31. decembrim. Kopējais projekta budžets ir 344 000 EUR, no kuriem 41 000 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, un 41 885 EUR ir ES programmas „Radošā Eiropa” finansējums. Projekta laikā visiem interesentiem bija iespēja apskatīt Īrijas un Francijas mākslinieku radītās digitālās mākslas izstādes Lūznavas muižā, klātienē iepazīties ar dažādu valstu māksliniekiem, kā arī apmeklēt radošās darbnīcas, pašiem izmēģinot digitālās lāzeriekārtas iespējas mākslas darbu radīšanā. Projekts piedāvā arī mākslinieku rezidenču iespējas, stipendijas māksliniekiem un kultūras darbiniekiem, kuri var apmeklēt digitālās mākslas izstādes. Vairāk informācijas mājas lapā www.rezeknes novads.lv, kontos sociālajos tīklos https://www.facebook.com/eucidaproject/
Anna Rancāne

Click to Listen highlighted Text!