Overview of the target grant for the development of infrastructure in the parish administration OF Ilzeskalna


Activity Name
Contractor/supplier
Amount spent, total
LCY (with VAT) *
Of which:
no valsts mērķdo-
tācijas LVL
(with VAT)
Of which:
municipal co-financing in LCY
(with VAT)
Ūdenssaim-
niecības rekonstrukcija Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta Ilzeskalna ciemā
SIA „ Latgalija”
157506,07
157506,07
Apgaismojuma ierīkošana Ilzeskalna pagasta Ilzeskalna ciema Centra ielai, Jaunatnes ielai, Ilzes ielai, Parka ielai, Kalna ielai un Liepu ielai
SIA „ LEC”
21707,11
21707,11
Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciemata centra ielu seguma atjaunošana un trotuāra izbūve
SIA būvfirma „CEĻI UN TILTI”
23937,91
20786,82
3151,09
Total
203151,09
200000,00
3151,09

* Norāda aktivitātes realizēšanai kopējo izlietoto finansējumu, t.sk., valsts mērķdotāciju, pašvaldības līdzfinansējumu, ES finansējumu. Atsevišķi izdalīta valsts mērķdotācija un pašvaldības līdzfinansējums.
Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciemata centra ielu seguma atjaunošana un trotuāra izbūve Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciemata centra ielu seguma atjaunošana un trotuāra izbūve Apgaismojuma ierīkošana Ūdenssaimniecības rekonstrukcija

Click to Listen highlighted Text!