Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Ilzeskalna pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
T.sk.
no valsts mērķdo-
tācijas LVL
(ar PVN)
T.sk.
pašvaldības līdzfinan-sējums LVL
(ar PVN)
Ūdenssaim-
niecības rekonstrukcija Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta Ilzeskalna ciemā
SIA „ Latgalija”
157506,07
157506,07
Apgaismojuma ierīkošana Ilzeskalna pagasta Ilzeskalna ciema Centra ielai, Jaunatnes ielai, Ilzes ielai, Parka ielai, Kalna ielai un Liepu ielai
SIA „ LEC”
21707,11
21707,11
Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciemata centra ielu seguma atjaunošana un trotuāra izbūve
SIA būvfirma „CEĻI UN TILTI”
23937,91
20786,82
3151,09
Kopā
203151,09
200000,00
3151,09

* Norāda aktivitātes realizēšanai kopējo izlietoto finansējumu, t.sk., valsts mērķdotāciju, pašvaldības līdzfinansējumu, ES finansējumu. Atsevišķi izdalīta valsts mērķdotācija un pašvaldības līdzfinansējums.
Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciemata centra ielu seguma atjaunošana un trotuāra izbūve Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta ciemata centra ielu seguma atjaunošana un trotuāra izbūve Apgaismojuma ierīkošana Ūdenssaimniecības rekonstrukcija

Click to listen highlighted text!