Rēzeknes novadā pirmo reizi tiek svinēta bāriņtiesu darbinieku diena

26.03.2024

Parish news

Labklājības ministrija, Bērnu aizsardzības centrs un Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija ir vienojušies, ka turpmāk ik gadu 26. marts tiks noteikts kā bāriņtiesu darbinieku diena ar mērķi izcelt bāriņtiesu darba nozīmi un pateikt īpašu paldies par rūpēm, par pašaizliedzību, par misijas apziņu, par ieguldījumu un drosmi. Profesionālajos svētkos pirmo reizi tika sveikti arī Rēzeknes novada bāriņtiesas darbinieki.

Svētku reizē īpašs paldies, sveicot Bāriņtiesu darbinieku dienā, tika izteikts Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei Mārītei Ikauniecei, kura saņēma Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstu  par nesavtīgu ieguldījumu Rēzeknes novada attīstībā un profesionālu darbu.  

Rēzeknes novada bāriņtiesas juridiskā adrese ir  Audriņu pagastā, bet intensīvs darbs notiek visā novada teritorijā. Plašāk par bāriņtiesas darbinieku pieņemšanas laikiem var skatīties te https://rezeknesnovads.lv/pasvaldiba/barintiesas/ .  

Stabila, sociāli un ekonomiski neatkarīga ģimene ir viens no galvenajiem pamatiem uz vērtībām orientētas sabiedrības pastāvēšanai. Savukārt bāriņtiesai bērnu tiesību aizsardzībā šobrīd ir uzticēta vadošā loma un normatīvajos aktos tai ir piešķirta plaša kompetence bērnu tiesību aizsardzībā,  nodrošinot ikvienam bērnam iespēju saņemt ātru, kvalitatīvu un pieejamu palīdzību savu problēmu risināšanai un tiesību aizsardzībai. Bāriņtiesu uzdevums nav pārņemt ģimenes funkcijas, bet veicināt ģimeņu stabilitāti, rast drošības sajūtu un stiprināt tās.

Bāriņtiesu darbiniekiem uz saviem pleciem nākas nest visdažādākās emociju gammas, saskaroties ar bērnu ģimenes krīzes un apdraudējuma situācijām, bēdām, priekiem un patiesiem bērnu smaidiem. Vienlaikus tās darbs ir būtisks ieguldījums pašvaldību iedzīvotāju sociālās labklājības līmeņa paaugstināšanai kopumā un tas būtu atbilstoši novērtējams. 

Sagatavoja Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to Listen highlighted Text!