Approved “Maltas children and youth centre building energy efficiency improvement” project

2021. gada nogalē Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektajā atlases kārtā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” atklātajā projektu iesniegumu atlasē Rēzeknes novada pašvaldība  iesniedza projektu Maltas Increase in Energy Efficiency of Children and Youth Centre No 4.2.2.0/21/A/030.

2022. gada  15. jūnijā starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par minētā projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkā.

Projekta kopējais budžets ir 221 422,59 EUR, no tā attiecināmās izmaksas 200 155,36 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 170 132,05 EUR, valsts budžeta dotācija – 9 006,99 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 21 016,32 EUR, un neattiecināmās izmaksas ir 21 267,23 EUR.

The project provides for the performance of works which ensure the improvement of the energy efficiency of that building, which according to the energy certificate is as follows:

  • insulation of exterior walls, including window and door openings;
  • insulation of the attic, including parapet insulation;
  • replacement of existing glass structures against new windows, including the fitting of windows with air-inlet valves, exterior door replacement;
  • warming of foundations;
  • improvement of lighting system;
  • cleaning, arranging the existing ventilation shaft and channels.

Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.

Project Managers: Irina Orlovska and Alida Jasmane

"Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai"

Click to Listen highlighted Text!