Lendžu administrative buildings, including increasing the energy efficiency of the cultural house

Publicēts: 07.09.2022

Atjaunots: 04.10.2023

Projekta apraksts

Project name:

Lendžu administrative buildings, including increasing the energy efficiency of the cultural house

Project number:

4.2.2.0/21/A/032

Project objective:

The objective of the project is to reduce primary energy consumption by promoting energy efficiency improvement IN THE administrative area OF Lendžu, i.e. in the building of the cultural house.

Project implementation time:

From 29 June 2022 to 31 December 2023

Financing:

Projekta kopējās izmaksas ir 206 503,89 EUR, attiecināmās izmaksas ir 173 838,22 EUR, no tām ERAF finansējums 147 762,48 EUR, valsts budžeta dotācija 7 822,72 EUR un pašvaldības finansējums 18 253,02 EUR, un neattiecināmās izmaksas 32 665,67 EUR.

Main project activities:

The project provides for the performance of works which ensure the improvement of the energy efficiency of that building, which according to the energy certificate is as follows:

  • ārsienu siltināšana, t. sk., cokolstāva ārsienu siltināšana, kā arī logu un durvju ailas,
  • pamatu siltināšana,
  • energopārvaldība un datu monitorings;
  • ventilācijas sistēmas uzlabojumi.
Contact person:

Project manager Inga Zapane,
e-mail: inga.zapane@rezeknesnovads.lv,
Tel. +371 64607185

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”.

News

15.12.2023

Turpinās projekts “Lendžu administratīvās ēkas, t. sk., kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana”

Read more

14.09.2023

Updating of “Lendžu administrative buildings, including the improvement of the energy efficiency of the cultural house”

Read more

28.02.2023

Updating of “Lendžu administrative buildings, including the improvement of the energy efficiency of the cultural house”

Read more

10.11.2022

No one has applied for “Lendžu administrative buildings, including the improvement of the energy efficiency of the cultural house” project construction work

Read more

Click to Listen highlighted Text!