Turpinās projekta “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana

30.08.2023

Parish news

2022. gada  15. jūnijā starp pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par projekta “Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.2.0/21/A/030 īstenošanu.

2023. gada 22. jūnijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Erbauer group”, kurš tika atzīts par uzvarētāju atklātā konkursā “Rēzeknes novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” (identifikācijas Nr. RNP 2023/2).  Pēc līguma parakstīšanas tika uzsākti un veiksmīgi turpinās Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, tajā skaitā:

  • insulation of exterior walls, including window and door openings;
  • insulation of the attic, including parapet insulation;
  • replacement of existing glass structures against new windows, including the fitting of windows with air-inlet valves, exterior door replacement;
  • warming of foundations;
  • improvement of lighting system;
  • cleaning, arranging the existing ventilation shaft and channels.

Būvuzraudzības pakalpojumus sniedz SIA “Baltline Globe” ar kuru tika noslēgts līgums 2023.gada 27. jūnijā.

Projekta kopējais budžets ir 221 422,59 EUR, no tā attiecināmās izmaksas 200 155,36 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 170 132,05EUR, valsts budžeta dotācija – 9 006,99 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 21 016,32 EUR, un neattiecināmās izmaksas ir 21 267,23 EUR

Projekta mērķis ir samazināt primāras enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Maltas bērnu un jauniešu centra ēkā.

Projekta īstenošanas termiņš līdz 2023. gada 31. decembrim.

The project is co-financed BY REACT-EU financing for mitigating the effects of the pandemic crisis.

Project Managers: Irina Orlovska and Alida Jasmane

Click to Listen highlighted Text!