Improvement of the energy efficiency of the Rēznas elementary school building

Publicēts: 06.06.2023

Atjaunots: 12.12.2023

Projekta apraksts

Project name:

“Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana”

Project number:

Nr.4.2.2.0/21/A/031

Project objective:

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes
paaugstināšanu Rēznas pamatskolas ēkā Skolas ielā 2, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes
in the municipality.

Project implementation time:

From 29 June 2022 to 31 December 2023

Financing:

Projekta kopējās izmaksas ir 530 330,73 EUR, attiecināmās izmaksas ir 523 331,80 EUR, no tām
ERAF finansējums 411 084,22 EUR, valsts budžeta dotācija 22 031,28 EUR un pašvaldības
finansējums 90 216,30 EUR, un neattiecināmās izmaksas 6 998,93 EUR.

The project is co-financed BY REACT-EU financing for mitigating the effects of the pandemic crisis.

Main project activities:

The project provides for the performance of works which ensure the improvement of the energy efficiency of that building, which according to the energy certificate is as follows:

  • ārsienu siltināšana, t. sk., logu
    un durvju ailas un cokolstāva ārsienas, pilastru siltināšana, pamatu siltināšana, kā arī vēdināšanas
    šahtu tīrīšana un revīzija, un ventilācijas izvadu sakārtošana
  • jumta siltināšana,
  • siltummezgla automatizēšana;
  • virtuves nosūces sistēmas nomaiņa.
Contact person:

Projektu vadītāja Brigita Arbidāne,
e-mail: brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv,
tālr. 64607185

News

25.10.2023

Pabeigti Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

Read more

04.09.2023

Turpinās projekta “Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošana

Read more

01.06.2023

Updating of the energy efficiency of the “Rēznas elementary school building”

Read more

22.02.2023

Implementation of the project “Increasing the Energy Efficiency of the Rēznas Basic School Building”

Read more

23.11.2022

Implementation of the project “Increasing the Energy Efficiency of the Rēznas Basic School Building”

Read more

03.08.2022

Approved project “Improving the energy efficiency of the Rēznas elementary school building”

Read more

Click to Listen highlighted Text!