Aicinām nebojāt ceļu, arot laukus

13.11.2023

Parish news

Bieži vien ir novērojams, ka netiek ievērotas ceļu nodalījuma joslas un lauki tiek uzarti līdz to malai. Jānorāda, ka grāvis ir neatņemama ceļa konstrukcijas sastāvdaļa. Aparot ceļa nomales vai grāvjus, tiek bojāta ceļa konstrukcija. Rezultātā rodas virkne problēmu gan ceļu īpašniekam, gan zemniekiem.  

Bojājumu rezultātā tiek pasliktināta autoceļa konstrukcija un iznīcināta ūdens atvades sistēma. Tas savukārt ietekmē autoceļu nestspēju un īpaši atkušņa periodos un pavasarī padara to uzturēšanu apgrūtinošu, kad pašiem lauksaimniekiem ir īpaši aktuāla ceļu izmantošana.

Pašvaldības autoceļu kompleksa veidojošo elementu – piemēram, autoceļa brauktuve, ceļa nogāze, caurteka, ceļa grāvis – aizsardzībai, uzturēšanai un būvniecībai tiek noteikta ceļa zemes nodalījuma josla, kuras minimālais platums ir 9,5 metri. Ceļa nodalījuma josla tiek noteikta, lai aizsargātu ceļa konstrukciju no bojājumiem.

Kāpēc nedrīkst bojāt autoceļu konstrukcijas, jo tiek traucēta ūdens atvade, kā rezultātā, piemēram, tiek veicināta zemes klātnes kūkumošanās, rodas neprognozējami izskalojumi, iesēdumi, ceļu malas noslīdejumi, rudenī un pavasarī ceļi nav izmantojami.

Ceļu satiksmes likuma 82. pants nosaka, ka par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu, piesārņošanu vai uzaršanu, materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā arī par citu darbu veikšanu, kas pasliktina satiksmes drošību, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

Zemāk fotogrāfijās ir redzams kā izskatās pašvaldības ceļš, kad veicot aršanas darbus, netiek ievērota ceļa zemes nodalījuma josla. 

Click to Listen highlighted Text!