Aktualitātes projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

18.08.2023

Projects

Pašreiz projekta ietvaros četras jaunietes mācās SIA “BUTS” mācību centrā. Viena jauniete apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Fotografēšana un digitālā fotogrāfiju apstrāde” un vēl trīs jaunietes apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Mazā biznesa organizēšana”.

Projekta ietvaros var saņemt:

  • individuālā mentora atbalstu, lai veicinātu jaunieša adaptāciju darbavietā;
  • individuālā mentora atbalstu, lai veicinātu jaunieša adaptāciju izglītības iestādē;
  • atbalstu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvei;
  • atbalstu profesionālās kvalifikācijas iegūšanai profesionālās tālākizglītības programmās;
  • atbalstu modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei;
  • atbalstu studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā;
  • atbalstu jauniešu ceļa izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību ilgumam;
  • speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u. c.) atbalstu.

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nemācās un nav nodarbināts, izmanto iespēju un piesakies dalībai projektā!

Atbalsts mērķa grupas jauniešiem projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, Nr.7.2.1.2/15/I/001, būs pieejams līdz 2023.gada 31.oktobrim.

Ja Jums ir interese vai jautājumi par šo programmu, lūdzu, zvaniet projekta koordinatorei Līgai Pelsei 26604650.

Click to Listen highlighted Text!