The project “live healthy in Rēzekne District!”


The project “live healthy in Rezekne District!” (9.2.4.2/16/I/027) takes place in the specific support objective of the operational programme “Growth and Employment” of 9.2.4. “to improve access to health promotion and disease prevention services, in particular to the population at risk of poverty and social exclusion” in the framework of Measure 9.2.4.2 “Measures to promote local public health and disease prevention”. The project is financed from the European Social Fund and the State budget.
Projekta mērķis ir popularizēt veselīga dzīvesveida un slimību profilakses nozīmi cilvēka dzīvē, nodrošinot novada teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pieejamas dažādas veselīga dzīvesveida veicinošas, slimību profilakses aktivitātes un kompetentu speciālistu lekcijas, konsultācijas, kas sekmētu Rēzeknes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un dzīvildzes pagarināšanu.
Projekta laikā iedzīvotājiem tiek piedāvātas dažādas lekcijas/ praktiskās nodarbības veselības un slimību profilakses jomā, fizisko aktivitāšu nodarbību cikli, atbalsta grupu nodarbības, veselības veicināšanas dienas ar dažādu speciālistu piedalīšanos, nometnes, veselības veicināšanas olimpiādes un citi veselības veicināšanas pasākumi.
Sižeta autors: Vidzemes TV
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

Click to Listen highlighted Text!