Atbalsts jauniešiem projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

17.02.2023

Projects

Šis projekts ir unikāla iespēja saņemt papildu atbalstu tiem mērķa grupas jauniešiem, kuri bija iesaistījušies projektā “PROTI un DARI!”. Projektā var pieteikties jaunieši  vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”.

Projekta mērķis ir veicināt šīs mērķa grupas jauniešu adaptāciju izglītības iestādē vai darba vietā – tiek nodrošināts individuālā mentora un/vai personiskās izaugsmes trenera atbalsts.  

Ja jaunieši apgūst kādu no sekojošām izglītības programmām:

1.  profesionālās pilnveides izglītības programmas apguve (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi);

2.  profesionālās kvalifikācijas iegūšana profesionālās tālākizglītības programmās (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās kvalifikācijas ieguvi);

3. modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguve  (jaunietim pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību);

4.  studiju moduļa vai studiju kursa apguve augstskolā vai koledžā (jaunietim pēc studiju moduļa vai studiju kursa apguves izsniedz apliecību);

projekta ietvaros mērķa grupas jauniešiem tiek segta mācību maksa (atbilstoši projekta Nr.7.2.1.2/15/I/001 noteikumiem) un maksāta stipendija, tiek segti jauniešu ceļa izdevumi braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību ilgumam.

Atbalsts mērķa grupas jauniešiem projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, Nr.7.2.1.2/15/I/001, būs pieejams līdz 2023.gada decembrim.

Projektu īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), Rēzeknes novada pašvaldība projekta īstenošanā iesaistījusies kopš 2023.gada februāra.

Ja Jums ir interese vai jautājumi par šo programmu, lūdzu, zvaniet projekta koordinatorei Līgai Pelsei 26604650.

Nr.7.2.1.2/15/I/001

Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Click to Listen highlighted Text!