Dzejnieka O.Vācieša piemiņas pasākums Tiskādu vidusskolā LV

13.12.2013

For young people

EN Godinot Ojāru Vācieti un viņa ieguldījumu latviešu literatūrā, Tiskādu vidusskolā notika dzejnieka atcerei veltīts pasākums 5. – 8. klašu skolēniem. Skolēni tika aicināti iepazīties ar dzejnieka dzīves ceļu, īpaši uzsverot autora bērnību, kā arī tika nolasīti fragmenti no dzejnieka mātes Bertas atmiņām par dēlu. Mīļas izjūtas raisīja multfilmas „Kabata” noskatīšanās, kurā skan I. Kalniņa komponētās dziesmas ar O. Vācieša bērnu dzeju. Tajā uzburtie tēli darīja dzejas rindās tēloto pasauli krāšņu un sirsnīgu. Skolēni lasīja O. Vācieša dzejoļus, attēloja dzejas rindas zīmējumos, minēja anagrammas par dzejas tēliem, kā arī mēģināja tulkot dzejoļus. Pasākuma izskaņā tika demonstrēta prezentācija par O. Vācieti, skanēja dziesmas ar O.Vācieša vārdiem. Cerams, ka pasākumā gūtie iespaidi mudinās skolēnus vēl un vēl atšķirt O. Vācieša dzejoļu krājumu lappuses, izjust dzejas tēlu neparasto pasauli, pastāstīja Tiskādu vidusskolas latviešu valodas skolotāja Iveta Bondare.EN Godinot Ojāru Vācieti un viņa ieguldījumu latviešu literatūrā, Tiskādu vidusskolā notika dzejnieka atcerei veltīts pasākums 5. – 8. klašu skolēniem. Skolēni tika aicināti iepazīties ar dzejnieka dzīves ceļu, īpaši uzsverot autora bērnību, kā arī tika nolasīti fragmenti no dzejnieka mātes Bertas atmiņām par dēlu. Mīļas izjūtas raisīja multfilmas „Kabata” noskatīšanās, kurā skan I. Kalniņa komponētās dziesmas ar O. Vācieša bērnu dzeju. Tajā uzburtie tēli darīja dzejas rindās tēloto pasauli krāšņu un sirsnīgu. Skolēni lasīja O. Vācieša dzejoļus, attēloja dzejas rindas zīmējumos, minēja anagrammas par dzejas tēliem, kā arī mēģināja tulkot dzejoļus. Pasākuma izskaņā tika demonstrēta prezentācija par O. Vācieti, skanēja dziesmas ar O.Vācieša vārdiem. Cerams, ka pasākumā gūtie iespaidi mudinās skolēnus vēl un vēl atšķirt O. Vācieša dzejoļu krājumu lappuses, izjust dzejas tēlu neparasto pasauli, pastāstīja Tiskādu vidusskolas latviešu valodas skolotāja Iveta Bondare.EN Godinot Ojāru Vācieti un viņa ieguldījumu latviešu literatūrā, Tiskādu vidusskolā notika dzejnieka atcerei veltīts pasākums 5. – 8. klašu skolēniem. Skolēni tika aicināti iepazīties ar dzejnieka dzīves ceļu, īpaši uzsverot autora bērnību, kā arī tika nolasīti fragmenti no dzejnieka mātes Bertas atmiņām par dēlu. Mīļas izjūtas raisīja multfilmas „Kabata” noskatīšanās, kurā skan I. Kalniņa komponētās dziesmas ar O. Vācieša bērnu dzeju. Tajā uzburtie tēli darīja dzejas rindās tēloto pasauli krāšņu un sirsnīgu. Skolēni lasīja O. Vācieša dzejoļus, attēloja dzejas rindas zīmējumos, minēja anagrammas par dzejas tēliem, kā arī mēģināja tulkot dzejoļus. Pasākuma izskaņā tika demonstrēta prezentācija par O. Vācieti, skanēja dziesmas ar O.Vācieša vārdiem. Cerams, ka pasākumā gūtie iespaidi mudinās skolēnus vēl un vēl atšķirt O. Vācieša dzejoļu krājumu lappuses, izjust dzejas tēlu neparasto pasauli, pastāstīja Tiskādu vidusskolas latviešu valodas skolotāja Iveta Bondare.

Click to Listen highlighted Text!