Iedzīvotājiem pieejamas pašvaldības telpas īslaicīgai nomai

Rēzeknes novada dome 2023. gada 5. oktobrī apstiprināja kārtību par pašvaldības nekustamā īpašuma īslaicīgu iznomāšanu. Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotāju jautājumi par to, kā kārtība tiek pielietota dažādos gadījumos. Sniedzam plašāku skaidrojumu īslaicīgās nomas noteikumiem.

Pašvaldības iestāde, piemēram, apvienības pārvalde, ir izvērtējušas, kurus objektu tās var iedzīvotājiem nodot īslaicīgai nomai. Objektiem, kas iedzīvotājiem ir pieejami īslaicīgai nomai ir noteikta nomas maksa, kas tiek aprēķināta par 1m2 diennaktī.

Tāpat tika noteikta lietderība un ietekme uz privāto sektoru, jo pašvaldībai nav jānodrošina maksas pakalpojumi kas negatīvi ietekmē vietējo uzņēmējdarbību.

Nekustamo īpašumu Rēzeknes novada pašvaldībā viena persona var iznomāt īslaicīgi ne ilgāk par desmit dienām viena gada laikā. Tiek slēgts objekta īslaicīgās nomas līgums starp Rēzeknes novada pašvaldības iestādi un nomnieku, šajā gadījumā iedzīvotāju. Tiek paredzēts, ka līgumu paraksta 3 dienas pirms iedzīvotāji sāk izmantot objektu, piemēram, kultūras namu, sporta zāli utt. Izņēmuma gadījums, ja telpas tiks iznomātas saistībā ar bērēm, tad līguma noslēgšanas termiņš var būt arī īsāks.

Saraksts ar nekustamajiem īpašumiem, kurus var īslaicīgi iznomāt pieejams pašvaldības mājaslapā sadaļā Iedzīvotājiem/Apvienību pārvaldes/. Jāizvēlas apvienības pārvalde un interaktīvajā kartē interesējošais pagasts un apakšsadaļa – pakalpojumi.

Sagatavoja Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to Listen highlighted Text!