“Building supervision services for the implementation of the project“ improvement of municipal road infrastructure in Rezekne municipality, 3 rd round ””

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai
Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/7
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.04.2018. līdz plkst. 10.00
Name of the commissioning party: municipality of Rezekne municipality
Iepirkuma priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta" īstenošanai
Place of submission of tenders: release alley 95A, Rezekne, LV-4601
Contact: John Walk, tel. 64607175, e-mail: janis.volks@rezeknesnovads.lv
By-laws
Open competition report

Click to Listen highlighted Text!